Tekst

Vierde doublet

Met nauwelijks fijnstof dat vrijkomt, vrijwel geen CO2-uitstoot, en een onuitputtelijke bron als basis, durven wij aardwarmte als een belangrijke spil in de transitie naar een duurzame wereld te bestempelen. Om die transitie te realiseren, moeten er veel aardwarmtecentrales gebouwd worden, en dus is Ennatuurlijk Aardwarmte bezig met de realisatie van een nieuwe aardwarmtecentrale op Agriport. Inmiddels zijn er op Agriport al drie doubletten actief waarmee aardwarmte wordt geproduceerd. Als alles volgens plan verloopt wordt er daar begin 2024 één aan toegevoegd.

 

Verduurzaming glastuinbouwgebied

Naar verwachting gaat deze centrale zo’n 20Mwth aan warmte leveren. Hiermee zorgt Ennatuurlijk Aardwarmte voor een verdere verduurzaming van het glastuinbouwgebied op Agriport. Hierdoor worden nog meer kassen op een duurzame manier verwarmd en wordt er aardgas bespaard voor de productie van tomaten en paprika’s.

 

Feiten op een rij


Locatie:                       Agriport A7 (Tussenweg 21) , Middenmeer
Provincie:                   Noord-Holland
Status:                        in aanbouw
Categorie:                  glastuinbouw
Diepte:                        2550 m
Temperatuur:            90°C
Vermogen MW:         20MWth
Aantal afnemers:      7 glastuinbouwbedrijven Agriport A7