Begrippenlijst

Tekst

Wij snappen dat sommige termen niet in een oogopslag duidelijk zijn. Daarom leggen we hun betekenissen graag aan je uit. Klik op de term voor meer informatie.

Tekst

Aardgasvrij
Aardgasvrij betekent dat we geen aardgas meer gebruiken. We gaan dus ook geen gas meer gebruiken om te koken, warm water te maken en onze huizen te verwarmen. Warmtenetten vormen een belangrijk oplossing voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. In het klimaatakkoord staat dat het doel is om voor 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af te halen. Ongeveer de helft daarvan moet verwarmd worden door een warmtenet. Warmtenetten zijn dus een belangrijk onderdeel om een aardgasvrij Nederland te krijgen.

Aftapwarmte
Bij de productie van elektriciteit komt veel warmte vrij, die gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Dit wordt aftapwarmte genoemd omdat er wordt afgetapt uit de stoomturbine. De productie van warmte gaat ten koste van een deel van de elektriciteitsproductie.

Amercentrale
Dit is de oude benaming van de RWE-centrale die in Geertruidenberg staat. Via deze centrale wordt ons grootste warmtenet verwarmt. 

Meer over het warmtenet Midden- en West-Brabant.

Amernet
In Midden- en West-Brabant  is in de jaren '80 het warmtenet aangelegd. Dit warmtenet (ook wel bekend als stadsverwarming) is een van de grootste warmtenetten van Nederland en levert warmte aan 46.000 huishoudens en 375 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made ons grootste warmtenet. Dit net heet het Warmtenet Midden- en West-Brabant maar wordt ook wel het Amernet genoemd. 

Biogas
Biogas is het groene alternatief voor aardgas. Het is een gas dat vrijkomt bij de vergisting van onder andere mest en rioolslib. Ennatuurlijk werkt samen met partners die dit gas produceren. Biogas wordt gebruikt als brandstof in gasmotoren (warmtekrachtkoppelingen). Deze motoren drijven een generator aan voor het opwekken van groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, gaat via ons warmtenet naar onze klanten. 

Biomassa
Door verbranding van biomassa in een bioketel wekt Ennatuurlijk warmte op. Die warmte komt via ons warmtenet bij mensen thuis en bij bedrijven. Biomassa bestaat uit hout uit rest- of afvalstromen. Biomassa is een duurzame bron vanwege de korte koolstofkringloop van hout: de CO2 die vrijkomt bij verbranding, wordt weer opgenomen bij groei.

CO2
CO2 is een gas dat in onze atmosfeer voorkomt. CO2 vormt namelijk samen met andere broeikasgassen een warme deken om de aarde heen. Doordat we fossiele brandstoffen als benzine, kerosine, kolen en gas verbranden komt er heel veel extra CO2 in de lucht. Hierdoor wordt de deken om de aarde in een hoog tempo dikker. Hierdoor ontstaat het broeikaseffect. 

CO2-neutraal
CO2-neutraal geeft aan dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. 

CW-klasse
CW staat voor Comfortklasse Warmwater en het getal zegt iets over de kraanwater prestaties. Er zijn meerdere CW-klassen. Hoe hoger de CW-klasse of CW-waarde, hoe meer capaciteit voor warm water.

Energietransitie
De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas en steenkolen naar volledig groene energie. Denk hierbij aan energie vanuit de zon, wind of water. Het doel van de transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050 in Nederland, die dan voor 100% bestaat uit groene energie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Energieakkoord.

Meer over warmte en de energietransitie

EOR
De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR. Dit staat voor Equivalent Opwekrendement. Deze factor geeft de verhouding weer tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen.

Eindafrekening
Als u gaat verhuizen ontvangen wij graag een afmelding van u en een aanmelding van uw huurder of koper. Dit kan doorgegeven worden via ons online klantenportal Mijn Warmte. Als wij van beide partijen de gegevens ontvangen hebben, maken wij voor u een eindafrekening op. 

Gigajoule 
De hoeveelheid warmte die u gebruikt, wordt gemeten in gigajoule, afgekort: GJ. Eén GJ komt overeen met 32,68 m3 aardgas. 

Jaarrekening / jaarafrekening
U betaalt maandelijks een voorschot en eenmaal per jaar ontvangt u een jaarafrekening. Op de jaarafrekening ziet u de werkelijke totale kosten vergeleken met het totaalbedrag van de betaalde voorschotten. Door verschillende oorzaken kan het voorkomen dat u geld terugkrijgt of moet bijbetalen op uw jaarafrekening. De maand waarin u uw jaarafrekening ontvangt ligt aan de plaats waarin u woont. U kunt dit terugvinden door in te loggen op Mijn Warmte

Klimaatakkoord
In december 2015 gingen op de VN-klimaattop in Parijs 195 landen akkoord met een nieuw klimaatverdrag, het Klimaatakkoord van Parijs.Het is een historisch akkoord omdat er voor het eerst een bindend verdrag is gesloten waarbij alle landen afspreken de uitstoot aan te pakken. 

Meer over het Klimaatakkoord

‘Niet-Meer-Dan-Anders’ principe
In Nederland geldt het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’ principe. In de Warmtewet staat opgenomen dat de prijs voor warmte via het warmtenet niet hoger mag zijn dan de kosten voor aardgas (de kosten voor de cv-ketel en de gasprijs). Dit idee is ontstaan om de consument te beschermen, zodat de prijs nooit boven de kosten van het alternatief (aardgas) uitstijgt. Jaarlijks worden de maximum warmtetarieven door de Toezichthouder, de ACM, in een officieel besluit vastgelegd. Jaarlijks leggen warmteleveranciers de warmteprijs vast die aan de gebruikers wordt gecommuniceerd. U betaalt dus niet extra voor een warmtenet vergeleken met gasverwarming, dat is in de wet vastgelegd en hierop wordt toezicht gehouden door de ACM.

Restwarmte
Bij sommige industriële processen komt restwarmte vrij. Waar deze restwarmte normaal zou opgaan in de lucht of het water, zet Ennatuurlijk die liever in voor de verwarming van woningen en bedrijven. 

Meer over Restwarmte

Tapwater
Tapwater is een ander woord voor kraanwater.

Voorschot
Als klant bij Ennatuurlijk betaalt u maandelijks een voorschot. We berekenen uw voorschot door de vaste kosten en het verwachte warmteverbruik voor het huidige stookseizoen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maanden voor u uw jaarafrekening ontvangt. Daarbij houden we rekening met onder meer de grootte van uw woning, de verwachte buitentemperatuur en het historisch verbruik.

Warmtebaan
In Enschede is genoeg duurzame warmte aanwezig. Ennatuurlijk is daarom bezig met de aanleg van de Warmtebaan: een uitbreiding van het bestaande warmtenet van Enschede van bijna 8 kilometer, waarmee niet alleen de bestaande netten aan elkaar gekoppeld worden, maar de duurzame warmte ook beschikbaar komt voor 50% van de stad. 

Meer over de Warmtebaan

Warmtesingel
Om Breda verder te verduurzamen is Ennatuurlijk in 2020 gestart met de aanleg van Warmtesingel Breda. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. Met deze uitbreiding komt duurzame warmte voor zo’n vijfduizend woningen en honderd bedrijven binnen handbereik als alternatief voor het verwarmen met aardgas.

Meer over de Warmtesingel

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Warmtekrachtkoppeling is de productie van warmte en elektriciteit die samen en tegelijk plaatsvinden. Dat is efficiënt, want de verbranding van één soort brandstof zorgt voor warmte en stroom. De meeste WKK’s werken op fossiele brandstoffen, maar het is ook mogelijk om hernieuwbare energiebronnen als brandstof te gebruiken. Dat laatste doen we steeds meer. Ook biogas kan brandstof zijn voor een WKK.

Warmte- en koudeopslagsysteem (WKO)
De basis van een warmte- en koudeopslagsysteem bestaat uit een aantal warme en koude grondwaterbronnen. Deze bronnen bevinden zich op een diepte van ongeveer 80 meter onder de grond. Het grondwater wordt hier aan de boven- en onderkant begrensd door een laag klei. Ideale omstandigheden om koude en warmte vast te houden.  In de zomer pompt het systeem het water uit de koude bron op en geeft het water de koude af aan het gebouw. Vervolgens gaat dat water de warme bron in. In de winter werkt het systeem de andere kant op. Dan wordt het warme water opgepompt om zijn warmte af te geven, en wordt het weer naar de koude waterbron geleid. Het water uit de warme bron wordt met een warmtepomp opgewarmd tot 55 °C en eventueel met een ketel bijverwarmd, zodat ruimteverwarming en warm kraanwater in de woningen en bedrijven mogelijk zijn.

Warmte-uitkoppeling
Bij sommige industriële processen komt restwarmte vrij. Waar deze restwarmte normaal zou opgaan in de lucht of het water, zet Ennatuurlijk die liever in voor de verwarming van woningen en bedrijven.  Warmte-uitkoppeling vraagt maatwerk. Per project ziet het systeem anders eruit. 

Wat vind jij van Begrippenlijst

Wat vind jij van Begrippenlijst

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster