Wat is aardwarmte

Tekst

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. 

De temperatuur in de bodem neemt met de diepte toe: hoe dieper, hoe warmer. Er zijn twee soorten aardwarmte: diepe aardwarmte met een bron tot 4 kilometer diepte en ultradiepe aardwarmte met een bron tot 7 kilometer. In Nederland zijn momenteel meer dan 20 diepe aardwarmtebronnen operationeel. Ennatuurlijk is op dit moment bezig met initiatieven om aardwarmte toe te passen als bron van onze warmtenetten in onder meer LeeuwardenMidden-West Brabant en regio Best-Eindhoven. Er zijn veel voordelen voor het gebruik van aardwarmte, maar het ontwikkelproces is ook complex en de investering is groot. Het is dan ook belangrijk om goed samen te werken met lokale partners en gemeentes.

Aardwarmte geothermie Ennatuurlijk_2.jpg

Aardwarmte in Leeuwarden

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met Shell en EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Aardwarmte kan een flinke bijdrage leveren om de gemiddelde CO²-reductie van 70% in 2030 te realiseren. 

Meer over Warmtenet Leeuwarden

Ennatuurlijk investeert verder in aardwarmte door overname van ECW Geoholding B.V.

Hét doel van Ennatuurlijk is om de energietransitie te versnellen. Hiervoor is bronverduurzaming en bronontwikkeling nodig. Wij begrijpen dit als geen ander. Daarom werken wij continu aan de ontwikkeling van (nieuwe) duurzamere bronnen, testen wij nieuwe brontechnieken en passen innovaties toe binnen onze bestaande netten. Het zijn de stappen die noodzakelijk zijn om ons doel te behalen; CO2 neutrale energienetten in 2040.  Met een goede aardwarmtebron kunnen al snel 10.000 woningen van het gas af. Daarvoor is de juiste kennis en kunde nodig. Daarom is Ennatuurlijk op zoek gegaan naar partijen die deze kennis en kunde in huis hebben. ECW Geoholding B.V. past perfect. Medio 2021 ontstonden de eerste gesprekken tussen Ennatuurlijk en ECW Netwerk B.V. om hun onderdeel, ECW Geoholding B.V. over te nemen. 

Meer over de overname van ECW Geoholding

 

Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst verwarmd worden met aardwarmte

Aardwarmte is onmisbaar bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Op basis van de huidige inzichten kunnen in de toekomst zo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen (gelijk aan 88 PJ) met aardwarmte van warmte worden voorzien. Zo blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN).

 

In gesprek met EBN

EBN en Ennatuurlijk werken samen aan het verduurzamen van de Nederlandse warmtevraag. Dat doen we sinds begin 2020 in het project Warmte van Leeuwarden. Marco Goense van EBN en Ernst Japikse van Ennatuurlijk gaan in gesprek over onze samenwerking op het gebied van aardwarmte.