Wat is aardwarmte

Tekst

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. 

De temperatuur in de bodem neemt met de diepte toe: hoe dieper, hoe warmer. Er zijn twee soorten aardwarmte: diepe aardwarmte met een bron tot 4 kilometer diepte en ultradiepe aardwarmte met een bron tot 7 kilometer. In Nederland zijn momenteel meer dan 20 diepe aardwarmtebronnen operationeel. Ennatuurlijk is op dit moment bezig met initiatieven om aardwarmte toe te passen als bron van onze warmtenetten in onder meer Leeuwarden en Midden-West Brabant. Er zijn veel voordelen voor het gebruik van aardwarmte, maar het ontwikkelproces is ook complex en de investering is groot. Het is dan ook belangrijk om goed samen te werken met lokale partners en gemeentes.

Aardwarmte geothermie Ennatuurlijk_2.jpg

Aardwarmte in Leeuwarden

Aardwarmte is een voorwaarde voor groei van het warmtenet in Leeuwarden. Daarom is Ennatuurlijk bezig met de ontwikkeling van een aardwarmtebron. Hiervoor werken we samen met Shell en EBN en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Wethouder Bert Wassink tekende namens de gemeente Leeuwarden in september 2020 een samenwerkingovereenkomst met ons om een warmtenet op aardwarmte aan te leggen. Dit kan een flinke bijdrage leveren om de gemiddelde CO²-reductie van 70% in 2030 te realiseren. In 2021 willen we starten met de boring naar aardwarmte en de aanleg van het warmtenet. In 2022 zal de eerste duurzame warmte geleverd worden.

Meer over Warmtenet Leeuwarden

 

In gesprek met EBN

EBN en Ennatuurlijk werken samen aan het verduurzamen van de Nederlandse warmtevraag. Dat doen we sinds begin 2020 in het project Warmte van Leeuwarden. Marco Goense van EBN en Ernst Japikse van Ennatuurlijk gaan in gesprek over onze samenwerking op het gebied van aardwarmte.

"Om aardwarmte op te schalen zijn visie, samenwerking en het delen van kennis nodig!"

Als alles volgens plan verloopt, krijgt minstens 50% van Leeuwarden in 2050 duurzame warmte uit diepe aardlagen. “Leeuwarden is de tweede grote gemeente die aardwarmte inzet voor verwarming van woningen en bedrijven”, weet Herman Exalto Programme Manager van Energie Beheer Nederland (​EBN). “Begin 2021 gaan we een proefboring doen op een diepte van 2,5 kilometer om te controleren of er inderdaad een geschikte bron is. Naar verwachting kan Ennatuurlijk vanaf 2022 de eerste klanten aardwarmte leveren.” EBN is een van de samenwerkingspartners van Ennatuurlijk in Leeuwarden. Het staatsbedrijf heeft veel kennis van de Nederlandse ondergrond en zet die in voor versnelling van de energietransitie.

Herman ExaltoComplex en duur
“Aardwarmte is nog complex en duur. Een investering is pas rendabel en verantwoord als er genoeg grote partijen zijn die samenwerken vanuit een gezamenlijke visie en kennis willen delen. In Leeuwarden zijn een paar grote bedrijven aangehaakt. En krijgt het project steun van gemeente en provincie.”

Kennis delen met Nederland
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk meerdere aardwarmtebronnen voor Leeuwarden worden ontwikkeld. “De ambitie van de aardwarmtesector is dat er in 2050 700 aardwarmtebronnen zijn door heel Nederland. Deze bronnen gaan in 23% van de totale warmtevraag voorzien. Daarmee vervult aardwarmte een belangrijke rol in de energietransitie. De kennis die we hier in Leeuwarden opdoen gaan we ook elders in Nederland gebruiken om de ontwikkeling en inzet van aardwarmte vlot te trekken.”

Ruim een kwart van de Nederlandse woningen kan in de toekomst verwarmd worden met aardwarmte

Aardwarmte is onmisbaar bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Op basis van de huidige inzichten kunnen in de toekomst zo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen (gelijk aan 88 PJ) met aardwarmte van warmte worden voorzien. Zo blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN).