Verlaag milieu-impact energietransitie door inzet collectieve warmte- en koudesystemen

De milieu-impact van de individuele warmtepomp is veel groter dan verwacht. Dit blijkt uit een herberekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) door Stichting Nationale Milieu Database. Dat komt met name door het beslag op (schaarse) grondstoffen. Met collectieve warmtepompsystemen kan die impact flink omlaag, aldus consultants Emma Gerritse en Gerben Hofmeijer van adviesbureau Rebel in een artikel op platform Change Inc.

Gemeenten, projectontwikkelaars en woningeigenaren kunnen zelf kiezen hoe ze nieuwe en bestaande bouw duurzaam verwarmen en koelen. Waarbij de keuze ruwweg uiteenvalt in individuele warmtepompen of een collectief systeem, zoals een collectieve lucht-water warmtepomp of een warmte- en koudeopslag (WKO)-systeem. Bij die keuze zijn de voordelen van collectieve systemen tot nu toe onderbelicht gebleven.

Linker kolom

Voordelen collectieve warmtesystemen

Door in een gebied of een gebouw één gezamenlijke warmtepompinstallatie te plaatsen en alle woningen of appartementen hierop aan te sluiten, kan fors bespaard worden op materialen, stellen Gerritsen en Hofmeijer. Daarmee kan de milieu-impact flink omlaag. Minder materiaalgebruik scheelt bovendien in de kosten. Daarnaast is een collectief systeem efficiënter in gebruik en in beheer dan losse systemen.

Rechter kolom
Tekst

Ook zijn innovaties en verhoging van efficiëntie mogelijk door koppeling met andere warmteoplossingen, zoals een warmte-opslag of lokale duurzame warmtebronnen. Tot slot vormen vele losse warmtepompen vaak een grotere belasting voor het toch al overbelaste elektriciteitsnet, dan een collectieve oplossing. Hoe kleiner de belasting, hoe minder uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig is en hoe sneller de energietransitie gaat.

Al schaalvoordeel vanaf 50 appartementen

De voordelen van collectieve systemen worden steeds vaker gezien, merkt Carel van de Geijn, manager Kleine Collectieve Oplossingen (KCO) van Ennatuurlijk in de praktijk. “Steeds meer projectontwikkelaars kloppen bij ons aan voor een oplossing voor kleinschalige gestapelde nieuwbouw. Dat komt ook omdat collectieve systemen steeds rendabeler zijn. Onze systemen bieden bijvoorbeeld al schaalvoordeel vanaf 50 appartementen. Tot voor kort lag dat omslagpunt nog rond de 100 appartementen. Dat maakt de keuze voor een collectieve warmtepomp steeds aantrekkelijker.” Lees meer redenen waarom kleine collectieve warmtesystemen een goede keuze zijn voor gestapelde nieuwbouw van 50-500 appartementen. 

Bekijk onze 5 redenen