Klantenpanel Eindhoven

Tekst

Datum: 17 mei 2018
Aanwezige klanten: 5 personen

Op donderdag 17 mei van 17.00 uur tot 19.30 uur hielden we een klantenpanel waar onze klanten uit Eindhoven voor zijn uitgenodigd. Op het kantoor van Ennatuurlijk in Eindhoven hebben we een aantal onderwerpen de revue laten passeren. Onderstaand per onderwerp een kort verslag van wat is besproken en een aantal vragen die wij kregen van de klanten waar we graag nog een antwoord op geven.

1. Het warmtenet in Eindhoven
In Eindhoven maken we gebruiken van twee verschillende technieken, zoals in onderstaande illustratie weergegeven.

Bovenstaande techniek wordt gebruikt in Meerhoven, onderstaande techniek wordt gebruikt in Eindhoven centrum.

 

Tijdens het klantenpanel hebben we kort ingezoomd op de techniek en het warmtenet dat er in Eindhoven ligt.

2. Zijn er vragen?
De reden waarom we een klantenpanel organiseren is om van u als klant te horen wat u van bepaalde zaken vindt. Zijn er vragen? Of heeft u misschien tips voor ons? Onderstaande punten werden genoemd:

Beleving van warmte
De aanwezigen geven aan dat warmte er, net als elektriciteit, altijd is. Ze staan daar eigenlijk niet bij stil. Het is leuk dat wij vanuit Ennatuurlijk een beleving creëren maar de klanten geven ook aan dat dit niet overdreven moet worden. Daarnaast vinden ze het fijn dat wij (voor hun gevoel) benaderbaar zijn, ook door het organiseren van een klantenpanel, Loket-op-locatie of open dag.

Factuur
Een tip die werd gegeven: “op de factuur staat nu een bedrag voor de aansluitbijdrage met daaronder een korting. Haal de korting meteen van het totaalbedrag af, dat is overzichtelijker.”

Toekomst
Een van de vragen die gesteld werden was ‘hoe ziet de toekomst er uit’ en ‘hoe willen jullie dat de toekomst er uit ziet’. Twee mooie vragen waar we uitgebreid op ingegaan zijn. Daarnaast is ook de rol (en de dienstverlening die wij voor hen doen) van de gemeente besproken. 

3. Freestyle en rondvraag
De aanwezige klanten ervaren het comfort, de duurzaamheid en leveringszekerheid van warmte. Een van de aanwezigen geeft ook aan “als gebruiker is warmte ideaal, het gaat niet kapot.” Dat is natuurlijk goed om te horen! Daarnaast kwamen tijdens de rondvraag nog een aantal punten naar voren die wij meenemen als tip:

  • Geef, eventueel via Mijn Warmte of een app, algemene en persoonlijke besparingstips. Bijvoorbeeld: ‘zet je verwarming een graadje lager’ of ‘trek de stekker van apparaten die je niet gebruikt uit het stopcontact.’
  • Informeer klanten vooraf als je weet dat het heel koud gaat worden waardoor de gemiddelde graaddagen hoger zijn dan voorgaande jaren. Hierdoor kan het verbruik hoger liggen.

Ter afsluiting stelde een van de aanwezigen ons de volgende vraag: “Hoe ziet de warmtevraag er over 100 jaar uit. Hoe verwarmen we dan ons huis?” De antwoorden: maatwerk, all electric en zelfvoorzienend!