Klantenpanel Hengelo

Tekst

Datum: 22 maart 2018
Aanwezige klanten: 5 personen

Op donderdag 22 maart van 17.00 uur tot 19.30 uur hielden we een klantenpanel waar onze klanten uit Hengelo voor zijn uitgenodigd. Bij Hazemeijer in Hengelo hebben we een aantal onderwerpen de revue laten passeren. Onderstaand per onderwerp een kort verslag van wat is besproken en een aantal vragen die wij kregen van de klanten waar we graag nog een antwoord op geven.

1. Overgang van Warmtenet Hengelo naar Warmtebedrijf Hengelo
Als inleiding is er een uitleg gegeven over het ontstaan van het warmtenet in Hengelo, de rol van de gemeente en de overname van het warmtenet door Ennatuurlijk waaruit Warmtebedrijf Hengelo is ontstaan. Ook de techniek is besproken.

Na de opening van Warmtebedrijf Hengelo in november hebben alle klanten in Hengelo een welkomstbrief ontvangen. Deze was duidelijk. Daarnaast is er ook een welkomstpakket gestuurd. Deze is goed ontvangen, de brochure en het kaartje voor Mijn Warmte waren duidelijk en ook leuk dat er een coupon bij zat voor de plaatselijke bakker. Er werd nog wel opgemerkt dat dit soort zaken leuk zijn om te ontvangen, maar dat de klanten het idee hebben dat ze dit uiteindelijk zelf betalen.

2. Zijn er vragen?
De reden waarom we een klantenpanel organiseren is om van u als klant te horen wat u van bepaalde zaken vindt. Zijn er vragen? Of heeft u misschien tips voor ons? Onderstaande punten werden genoemd:

Storingen
In sommige wijken in Hengelo zijn er veel storingen.  Ennatuurlijk heeft geconstateerd dat het water in het warmtenet een te grote hoeveelheid opgelost zuurstof bevat en dat dit momenteel niet voldoende wordt behandeld. Dit opgeloste zuurstof in het water bindt zich aan het staal van het leidingwerk en installaties en zorgt voor oplosbare corrosieproducten (magnetiet). Deze slecht oplosbare corrosieproducten veroorzaken verstoppingen in filters, waardoor de warmtelevering stopt. Het verwijderen van het opgeloste zuurstof is een eerste stap in de corrosiepreventie. In de zomer zullen wij bij de verschillende onderstations een waterbehandelingssysteem installeren en de installaties aanpassen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zullen er een aantal warmteonderbrekingen plaatsvinden. Hierover worden de betreffende klanten geïnformeerd.

De tweede stap is het continu beheren van de pH-waarden van het water. In combinatie met een goede pH-beheersing kan corrosie dan worden vermeden.

Tarieven
Hoe zit het nou met de tarieven en hoe zijn die opgebouwd? Dit is een veelvoorkomende vraag. Deze vraag hebben we tijdens het klantenpanel uitvoerig besproken. De ACM wordt als controlerend orgaan genoemd die bewaakt dat de tarieven voor warmtenetten in ieder geval ‘Niet Meer Dan Anders’ zijn. Ook op onze website geven wij daar antwoord op, maar daarnaast zijn we ook bezig met een animatiefilmpje om de tarieven (en daarmee de jaarafrekening) uit te leggen.

3. Freestyle en rondvraag
De aanwezige klanten ervaren het comfort en de veiligheid van warmte. Daarnaast is ook duurzaamheid voor hen belangrijk. Over dit laatste punt mag wel meer gecommuniceerd worden, ook door bijvoorbeeld de gemeente. Dit kan door een regel toe te voegen aan de factuur waarop we aangeven hoeveel CO₂ de klant bespaard heeft.

Daarnaast kwamen tijdens de rondvraag nog een aantal punten naar voren waar wij mee aan de slag gaan of waar we u nog graag een antwoord op geven:

  • Wat doet een hogere CW-klasse?
    Ennatuurlijk stelt verschillende afleversets beschikbaar die een bepaalde hoeveelheid kraanwater kunnen verwarmen tot minstens 60 °C. Standaard wordt een afleverset geplaatst die per minuut circa 8 liter water van 60 °C kan maken. Een afleverset met een hogere CW-waarde kan dus meer warm water per minuut maken. Meer informatie over een verandering van de afleverset vindt u op onze website (https://consument.ennatuurlijk.nl/mijn-afleverset-veranderen)
  • Als laatste kwam de energietransitie en de doelstelling voor 2050 nog ter sprake waarbij een van de klanten aangaf: “van gas af gaan is niet moeilijk.” Een mooie afsluiting van de avond.