Nieuwsbrief mei 2020

Tekst

Nieuwsbrief mei 2020 header

Met trots verschijnt deze maand voor de allereerste keer Ons Blad. Ons Blad is een magazine met alle ins and outs over Ennatuurlijk en onze warmtenetten. Niet alleen wordt de huidige situatie besproken, ook is het magazine gevuld met fun facts, laten we meerdere personen aan het woord en geven we een blik op de toekomst. Zo vertelt onze manager duurzaamheid over de visie van Ennatuurlijk voor de langere termijn en laten we stakeholders per metropool aan het woord.

 

Tekst

Startmotorkader

Samen met onze klanten en partners werken we aan een duurzamere toekomst. Daarom hebben we met de warmtebedrijven en woningcorporaties afspraken gemaakt om de versnelde verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren. Dit akkoord is vastgelegd in het Startmotorkader.

Met het Startmotorkader kunnen we Nederland nog sneller gaan verduurzamen en de energietransitie dus versnellen. De overstap naar een duurzamere warmtevoorziening gaat woonlastenneutraal. Dit houdt in dat de gemiddelde huurder niet meer gaat betalen dan voor de gasrekening.

Bovendien betalen woningcorporaties een prijs voor de aansluitkosten van het warmtenet gebaseerd op een transparant rekenmodel.

Het Startmotorkader richt zich met name op woningen van woningcorporatiewoningen in steden die dichtbij bestaande warmtenetten liggen, waardoor de kosten relatief beperkt blijven. Door dit startmotorakkoord maken corporaties een flinke schaalsprong om hele wijken te verduurzamen en biedt het uitgangspunten om de doelstellingen in het Klimaatakkoord 2050 te realiseren. Uiteraard zijn wij bij Ennatuurlijk blij hiervan deel uit te maken. Samen gaan we voor een betere toekomst!
 

 Duurzaamheid en Innovatie binnen Ennatuurlijk

 

 

 

 

De trouwe lezers van deze nieuwsbrief hebben al eerder kennis kunnen maken met Frank. Frank begon in 2016 als manager van de afdeling Engineering en Realisatie. Inmiddels zit hij sinds een jaar op de stoel van manager Duurzaamheid & Innovatie. Duurzaamheid is namelijk een van de belangrijkste pijlers van Ennatuurlijk en gaat hand in hand met innovatieve oplossingen.

“Ik zie het als een belangrijke opdracht en een stevige uitdaging om me voor Ennatuurlijk met deze thema’s bezig te houden. Het is mijn taak om te bekijken wat er allemaal binnen en buiten Ennatuurlijk gebeurt op het gebied van duurzaamheid en innovatie voor warmte en koude oplossingen. De innovatieve oplossingen moeten onze dienstverlening uiteindelijk verder verbeteren. Waarbij het uitgangspunt is dat we betrouwbare, duurzame en betaalbare warmte leveren aan onze klanten op korte en lange termijn.

Om ervoor te zorgen dat onze warmtenetten in 2040 CO₂-neutraal zijn moet er nog wel het nodige gebeuren. Het verduurzamen van een warmtenet is een complexe opgave. De onderdelen van een warmtenet, de warmtebron, het distributienet, het leverpunt en de gebruiker, zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Een verandering in de bron heeft consequenties voor de rest van het systeem.

Veel van onze warmtenetten werken met een hoge temperatuur. De distributienetten, de aflevertechniek en de installaties van de klanten zijn daarop afgestemd. Maar veel duurzame bronnen bieden tegenwoordig juist enkel een lage temperatuur warmte. Het verduurzamen van een warmtenet is daarom een behoorlijke puzzel. We vereenvoudigen dit door op elk onderdeel te experimenteren met nieuwe oplossingen en te werken naar een integrale aanpak met bewezen technieken om zo uiteindelijk grote stappen te maken.”

Benieuwd hoe deze stappen er uit zien? Lees dan hier het gehele interview
 

Winnaar van de kleurplaat bekend!

Vorige maand zijn we een leuke winactie gestart. Kinderen konden hun creativiteit loslaten op een Ennatuurlijk-kleurplaat en de leukste inzending kreeg iets lekkers thuisgestuurd. Wij hopen met deze actie voor enige rust te hebben gezorgd voor thuiswerkende ouders, en natuurlijk voor enkele uren kleur- en knutselplezier voor de kleintjes.

Bedankt voor alle leuke inzendingen die we de afgelopen weken mochten ontvangen! Onze jury heeft lang overlegd en is uiteindelijk tot een unaniem besluit gekomen. De winnaar van de kleurplaatactie is Stijn uit Breda.

Onze jury was diep onder de indruk van de prachtige kleurplaat. Heel goed gedaan Stijn! Er is een heerlijke pot snoep naar je onderweg. Laat het lekker smaken!