Werkzaamheden in uw buurt?

Tekst

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzame warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

 

Eindhoven

Groenewoudseweg/Reamurstraat
Vanaf maandag 30 november starten er werkzaamheden bij de T-splitsing Groenewoudseweg en Reamurstraat. We leggen daar een warmteleiding aan vanaf de hoek nabij huisnummer 119 tot aan het park waar onze hoofdleiding ligt. Tijdens de werkzaamheden is de T-splitsing Groenewoudseweg/Reamurstraat afgesloten voor het verkeer. Omleidingsroutes worden ingesteld. De parkeerplaatsen en parkeerkoffers blijven bereikbaar. Fase 1 (afsluiting kruising Groenewoudseweg) start op maandag 30 november en is naar verwachting op vrijdag 11 december gereed. Fase 2 (werkzaamheden tot aan het park) starten op maandag 14 december en zijn naar verwachting rond dinsdag 26 januari gereed. Onze excuses voor het ongemak. 

 

Breda

Linie-Zuid
Vanaf maandag 4 januari leggen we de hoofdleiding voor het warmtenet aan in de wijk. We verwachten dat de aanleg van de hoofdleiding een half jaar duurt. Als de hoofdleiding in de straat ligt, maken we de aansluiting naar de woningen. U krijgt later meer informatie van ons en/of Alwel over de planning en de werkzaamheden. Zo weet u wat u kunt verwachten. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u van ons ontving.

Kruispunt Claudius Prinsenlaan met de Heerbaan
Er is een lekkage op het kruispunt van de Claudius Prinsenlaan en de Heerbaan. De lekkage bevindt zich op het fietspad. Er wordt een verkeersplan gemaakt om de fietsers om te leiden. Daarna wordt de lekkage vrijgegraven. 


Elzenbroek 73
De aansluitleiding is lek, de werkzaamheden worden opgepakt. 

Rijnauwenstraat
Er is een lekkage gemeld in het grasveld. De lekkage is afgezet en de werkzaamheden worden ingepland. De werkzaamheden vinden in week 42 plaats. De leiding wordt verder opgegraven om de lekkage op te sporen. De lekkage is gevonden, de gehele aansluitleiding naar de RHT wordt vervangen. De overige werkzaamheden worden op 18 november uitgevoerd. Bestrating staat gepland.

Elzenbroek 45
Er is een lekkage gemeld. De onderbreking is vergroot naar aanleiding van de opsporing van de lekkage. De werkzaamheden worden in week 2 verder opgepakt.

Elzenbroek 26
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt. 

Elzenbroek 47
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt. 

Kruising Brusselstraat / Westmallestraat
Er is een lekkage gemeld. Het lek is afgezet met hekken en er is een afvoer gemaakt. Op donderdag 21 januari vindt de reparatie plaats.

Heinoord 33
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt.

Namenstraat 43
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt.

RHT Witmoeren
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt.

Noorthbergmoeren 110 / 112
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt.

Zesbunder

Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt. Er is een verkeersplan aangevraagd bij de gemeente voor de reparatie.

Beverweg
Er is een lekkage op de oude aansluitleiding. De werkzaamheden worden opgepakt. 

Put Prinsenhil
Er komt lebit omhoog. De werkzaamheden worden opgepakt.


Claudius Prinsenlaan 
Er is een lekkage gemeld. Er is een tijdelijk fietspad aangelegd zodat er een onderbreking gemaakt kan worden. Wordt in week 2 afgewerkt. 


Westerparklaan
Er komt lebit omhoog. De werkzaamheden worden opgepakt.

RHT Muizenberglaan
Er is een lekkage aan het invoerpakket de RHT in. Hier is de aanvoer lek. De werkzaamheden worden opgepakt. De reparatie vindt op woensdag 20 januari plaats.

Calandstraat 109 t/m 215
Er kwam lebit omhoog in het grasveld. De plek is veiliggesteld en de werkzaamheden worden opgepakt.

Bijster 7-12
Er kwam water omhoog naast de oprit. De plek is veiliggesteld en de werkzaamheden worden opgepakt.

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor u op een rijtje gezet.