Werkzaamheden in jouw buurt?

Tekst

Bij Ennatuurlijk werken we hard aan een betrouwbare en duurzamere warmtelevering. Dat doen we door de staat van onze warmtenetten scherp in de gaten te houden en te verbeteren. Soms zorgen de werkzaamheden voor hinder. Die proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Ook geven we hieronder helder inzicht in de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden.

Sittard

Op dit moment zijn we in Sittard-Geleen op deze plaatsen bezig met de aanleg van Het Groene Net:

  • In de Dr. Nolenslaan in Sittard worden, in opdracht van Ennatuurlijk, de leidingen aangelegd voor aansluiting op warmtenet van Het Groene Net. Vanaf maandag 28 juni wordt het bouwterrein ingericht. Dan gaan ook de verkeersmaatregelen in. Rond 7 juli beginnen de werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 6 augustus klaar. 
     
  • Rondom Ligne richting het nieuwe gebouw WOZOCO aan de Odasingel Sittard zijn in februari de werkzaamheden gestart.

Helmond

Riviersingel
Ennatuurlijk is eigenaar van de leiding onder de grond die warmwater transporteert van de warmtekrachtcentrale Helmond naar de wijk brouwhuis, waar duizenden mensen afhankelijk zijn van onze levering. Deze transportleiding bestaat uit een binnen staalleiding en een buitenstaalleiding.

Op de transportleiding is een lekkage ontstaan op de binnenleiding. De tussenruimte vult zich op dit moment met warm water. Om de lekkage op te kunnen sporen is het van hoogst belang dat het lekkende deel van de leiding zo snel mogelijk afgesloten wordt. Om dit te kunnen doen moet Ennatuurlijk zogenaamde ‘’afsluiters’’ opgegraven waarmee het lekkende deel van de leiding kan worden afgesloten. Haast is hierbij geboden. Deze afsluiters bevinden zich onder het terrein van de woongemeenschap. Om de graafwerkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten de bijgebouwen op de plek van de graafwerkzaamheden helaas worden verwijderd. Wij begrijpen de gevoeligheid die dat met zich meebrengt, maar we zien geen andere mogelijkheid om de lekkage te verhelpen. Vanwege de urgentie zal Ennatuurlijk vrijdag 18-6-2021 starten met de graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Tilburg

Momenteel wordt er preventief onderhoud verricht aan onze ondergrondse warmteleidingen in Tilburg. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid en de veiligheid van ons netwerk op peil te houden. Hierdoor is er op diverse plaatsen enige overlast door graafwerkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Breda

Linie-Zuid
Vanaf maandag 4 januari leggen we de hoofdleiding voor het warmtenet aan in de wijk. We verwachten dat de aanleg van de hoofdleiding een half jaar duurt. Als de hoofdleiding in de straat ligt, maken we de aansluiting naar de woningen. U krijgt later meer informatie van ons en/of Alwel over de planning en de werkzaamheden. Zo weet u wat u kunt verwachten. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in de brief die u van ons ontving.

Beverweg
Er is een lekkage op de oude aansluitleiding. De werkzaamheden worden opgepakt. 

Put Prinsenhil
Er komt lebit omhoog. De werkzaamheden worden opgepakt.


Laagerf
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt. Er is een verkeersplan ingediend en dat is inmiddels in werking. Het lek wordt verder gelokaliseerd.
 De reparatie is inmiddels uitgevoerd. In week 31 wordt dit verder afgewerkt.

Noortberghmoeren 162
Er zijn werkzaamheden aangemeld. Deze worden opgepakt.

Bernard de wildestraat
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt. 

Woutersberg 23
Er is een lekkage gemeld. De werkzaamheden worden opgepakt.

Huiserf 12
Er is een lekkage gemeld onder de vloer. De werkzaamheden zijn ingepland en worden uitgevoerd. 

Weten waar in Breda wegafsluitingen zijn door bijvoorbeeld werkzaamheden? Deze website heeft ze voor je op een rijtje gezet.

Wat vind jij van Werkzaamheden in jouw buurt?

Wat vind jij van Werkzaamheden in jouw buurt?

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster