Wie verzorgt het onderhoud?

Tekst

Over het algemeen is de afleverset van Ennatuurlijk, de binneninstallatie is van de eigenaar van de woning. Maar wanneer verzorgt Ennatuurlijk het onderhoud en wanneer moet u uw installateur bellen? We geven graag uitleg.

Tekst

Wat doet Ennatuurlijk?

Ennatuurlijk is verantwoordelijk voor de levering van warmte aan alle klanten die op het warmtenet zijn aangesloten. Dat wil zeggen dat wij de warmteopwekker zijn en het distributienet, de afleverset en de warmtemeter onderhouden. De onderhoudskosten daarvan zijn voor onze rekening. Van de verwarmingsinstallatie in uw woning vallen de aansluitbeugel, de afleverset en de aansluitleidingen naar het warmtenet onder onze verantwoordelijkheid. Op de afbeelding ziet u waar de eigendomsgrens ligt.

Media
Tekst

Wat doet u zelf?

De eigenaar, dus u of de verhuurder, is verantwoordelijk voor de complete binneninstallatie (exclusief de afleverset) achter de leidingen 3 en 4 en afsluiters 5 en 6 (zie afbeelding afleverset en binneninstallatie met eigendomsgrens). Het is aan de eigenaar om ervoor te zorgen dat de radiatoren of vloerverwarming volgens de regels zijn aangelegd en goed werken. Dan kan ook het systeem van Ennatuurlijk goed functioneren. Als u bijvoorbeeld radiatoren wilt vervangen, is een erkend installateur geen overbodige luxe. Uw binneninstallatie moet namelijk voldoen aan een aantal eisen. Welke dat zijn kunt u lezen in onze algemene aansluitvoorwaarden die u samen met het contract ontving.

Het is van belang dat er geen lekkages zijn en dat het water dat van het distributienet wordt gehaald, alleen dient voor het vullen van de binneninstallatie. Als er lekkages zijn aan de afleverset, dan is het belangrijk dat u die bij Ennatuurlijk meldt. Wij kunnen deze zelf namelijk niet detecteren en zijn voor informatie hierover van u afhankelijk. Zo zorgen we samen voor dat uw installatie én die van Ennatuurlijk goed blijven werken.

Wat vind jij van Wie verzorgt het onderhoud?

Wat vind jij van Wie verzorgt het onderhoud?

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster