Tekst

In Middenmeer is de boor de grond in gegaan voor drie nieuwe aardwarmteputten. We zijn daarmee gestart met de grootste operatie om de eerste generatie warmteputten uit 2012 te vervangen. Dit is een zeer complexe operatie omdat warmtelevering aan klanten tijdens de aanleg zoveel mogelijk continueert. In december moeten de nieuwe warmteputten alle drie aangesloten zijn op het bestaande netwerk. Daarmee zullen ze in volle productie zijn voor het volgende stookseizoen.  

Het warmtenet Middenmeer leverde in 2023 meer dan 300.000Mwh aan warmte en warm water voor glastuinbouwklanten en 400 appartementen. Op de locatie Middenmeer wordt inmiddels al sinds 2012 gebruik gemaakt van aardwarmte als duurzame bron.  

Geen schade door geothermische boringen 

Bij boringen voor aardwarmteputten wordt een specifieke techniek gebruikt: directional drilling of richtingsboringen. Deze techniek stelt ingenieurs in staat om nauwkeurig te bepalen waar ze boren en in welke richting, waardoor ze specifieke aardlagen kunnen bereiken zonder de structuur van de aardlagen te veranderen. Geothermische boringen worden zo uitgevoerd met een grote zorgvuldigheid en expertise. De technieken zorgen voor isolatie van de boring met verschillende lagen en maken uiteindelijk een gecontroleerd gesloten systeem zonder overlast of kans op schade voor de aarde, haar grondwater en omwonenden. 

Terug in oude staat 

De aardwarmteputten die door deze operatie worden vervangen, herstellen we in oude staat. Conform wet- & regelgeving zorgen wij ervoor dat na gebruik van de aardwarmteputten de originele staat van de ondergrond hersteld wordt en je dus niets meer merkt van historische winning. Dat zullen wij dus ook doen met de aardwarmteputten in Middenmeer die door de drie nieuwe putten worden vervangen.