Tekst

Nieuwe bronnen ontdekken, de nieuwste brontechnieken uitproberen, slimmigheden bedenken waarmee de levering van warmte en koude nét een stukje efficiënter kan. Deze collega’s rusten pas als ze er alles uitgehaald hebben wat ze konden. 

Showcase voor grootschalige aquathermie in Nederland

Tekst

Rob Verhappen, key accountmanager Helmond

“In Helmond zijn we gestart met de ontwikkeling van een aquathermiesysteem. We willen warmte uit het oppervlaktewater van de Zuid-Willemsvaart halen en zomers opslaan in een ondergrondse warmte-koudeopslag. Dit waarderen we op tot hogere temperaturen om zo het hele jaar door warmte te kunnen leveren aan woningen in Helmond. We zien warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) als een van de oplossingen om bestaande warmtenetten te verduurzamen en wijken en woningcorporaties te helpen om van het aardgas te gaan. De techniek is nog volop in ontwikkeling, daarin werken we samen met andere warmtebedrijven en kennisinstituten. Ik zorg daarin voor contacten met gemeente en provincie. Helmond is een showcase voor aquathermie in Nederland, waarmee we ook andere bedrijven en regio’s kunnen inspireren.”

Media

Warmte van A. Jansen: Een bron op 6,5 kilometer

Tekst

Daniël Moenis, projectmanager

“In onze zoektocht naar grote duurzamere warmtebronnen vonden we warmte die tot dan toe gewoon in de lucht verdween: de warmte uit de industrie van recyclingbedrijf A. Jansen in Son en Breugel. De grootste klus is de warmte naar het warmtenet in Eindhoven krijgen. Daarvoor leggen we een 6,5 kilometer lange leiding aan, dwars door bestaande wijken, onder de snelweg door en met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. Dit project is een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Eindhoven kan een grote slag slaan in de warmtetransitie, gemeente Son en Breugel en de provincie profiteren hiervan mee, A. Jansen kan zijn proces verduurzamen, wij kunnen ons warmtenet verduurzamen en laten groeien én Eindhoven verder helpen.”

Media

Test met ijzerbrandstofboiler in Helmond

Tekst

Bas van der Stelt, projectleider

“In Helmond gaan we de zeer innovatieve ijzerbrandstoftechnologie van Renewable Iron Fuel Technology testen. Deze techniek is een duurzaam alternatief voor aardgas en is volop in ontwikkeling om later op grote schaal ingezet te kunnen worden. Bij de Warmtekrachtcentrale (WKC) van Helmond is een testopstelling van 1MW gebouwd die warmte kan produceren. Deze is goed voor de warmtevraag van 500 woningen. Dit is een geweldig project, waarin we veel nieuwe vragen tegenkomen, waar we vanuit ieders ervaring een antwoord op gaan vinden. Provincie, gemeente en andere betrokken partijen kijken met veel interesse met ons mee: ze willen net zo graag als wij dat deze test slaagt.”

Media

Luxovius: Slimme regelsystemen voor warmtenetten van de toekomst

Tekst

Edgar Smits, OT-specialist

“Voor de verduurzaming van onze warmtelevering is een slim netwerk een absolute voorwaarde. Sinds 2018 werken we binnen het interne project ‘Luxovius’ aan ultramoderne operationele techniek waarmee we elk warmtenet centraal en op afstand kunnen monitoren en besturen. Dankzij Luxovius kunnen we straks nieuwe bronnen makkelijker aankoppelen, vraag en aanbod beter afstemmen en het onderhoud zo inrichten dat we onderdelen kunnen vervangen voordat er storingen optreden. Deze technologie komt uit de infra- en waterwereld. Die vertalen we nu binnen Ennatuurlijk naar oplossingen voor de warmtenetten van de toekomst.”

Media

Aardwarmtebronnen zoeken met 1.500 trillingsmetertjes

Tekst

Henk van Oeveren, aardwarmtespecialist

“In Eindhoven speuren we naar aardwarmtebronnen. Aardwarmte (geothermie) is duurzame warmte uit diepere aardlagen. Met een goede aardwarmtebron kun je al snel 10.000 woningen van het gas halen. Niet elke ondergrond is geschikt, maar uit geologische data maken we op dat we vlakbij ons kantoor op Strijp weleens geluk zouden kunnen hebben. Met dit seismische reflectie onderzoek gaan we op een lijn van 7,5 kilometer met behulp van 1.500 trillingsmeters de ondergrond verkennen. Mogelijk brengt dit onderzoek een aardwarmtebron voor Eindhoven weer een stap dichterbij. Zo’n innovatieve en duurzame bron past helemaal bij een ondernemende en technisch innovatieve stad als Eindhoven."

Media

Warmtebuffer matcht vraag en aanbod

Tekst

Carlo Biemans, assetmanager Eindhoven

“Ons warmtenet op Strijp in Eindhoven is in 2021 een stukje duurzamer geworden dankzij een warmtebuffer, een hogetemperatuuropslag (HTO), waarmee we het gat tussen vraag en aanbod opvangen. Als de biomassacentrale meer warmte produceert dan er vraag is, loopt de buffer vol. En als er meer vraag is dan productie, loopt die weer leeg. Dankzij de buffer kunnen we de biomassacentrale veel constanter en dus zuiniger laten draaien en hebben we in de tussenseizoenen geen gasketels meer nodig om bij te springen bij de gebruikelijke pieken ‘s morgens en ’s avonds. Die zijn alleen nog maar nodig als de vraag heel groot is en als backupsysteem bij onderhoud aan de biomassacentrale. We zijn bezig het buffersysteem steeds fijner af te stellen, zodat we de duurzamere warmte maximaal kunnen benutten voor onze klanten.”

Media

Snel duurzame warmte op elke plek met de cellcius-warmtebatterij

Tekst

Frank Soons, manager Duurzaamheid & Innovatie

“In Limburg willen we een proef doen met de Cellcius-warmtebatterij. We willen warmte van industriecomplex Chemelot in een verrijdbare container opslaan en naar vijftig klanten in Hoogveld brengen. Daarbij gebruiken we de techniek van de Cellcius-warmtebatterij, die werkt op basis van zout en water en is ontwikkeld door de TU Eindhoven en TNO. De warmtebatterij
kan de drempel naar een collectief warmtenet verlagen. Een warmtenet aanleggen vraagt tijd, een enorme voorinvestering en voldoende klanten. Met de batterij bieden we een flexibele tussenoplossing. Die kunnen we bijvoorbeeld alvast bij een wijk zetten terwijl wij het warmtenet aanleggen zodat de wijk al van warmte kan worden voorzien voordat het hele net er ligt. De warmtebatterij geeft ons een nieuw perspectief op warmtelevering en biedt nieuwe kansen.”

Media

Op weg naar energie- en systeemeffiënte warmtenetten dankzij Joule

Tekst

Stef Boesten, technologie ontwikkelaar slimme netwerken

“Binnen Ennatuurlijk zijn we op allerlei manieren bezig om onze netten te optimaliseren. We willen bijvoorbeeld ons warmteverlies met ruim 15% verminderen en een 10°C lagere retourtemperatuur
realiseren. Dat is nodig om ons doel van 70% CO2-besparing in 2030 te halen. Daarvoor zijn 13 verschillende projecten gestart. Programma Joule zorgt dat al die projecten op koers blijven, dat we ze onderling goed afstemmen en dat we ons doel halen. Waar ik trots op ben, is dat bij Ennatuurlijk de slimste techneuten aan tafel zitten om mee te denken over de beste aanpak. Zij weten wat je moet doen om warmtenetten te optimaliseren. We willen eind 2025 klaar zijn en dat gaat op deze manier zeker lukken.”

Media

Hengelo: het meest innovatieve warmtenet van Nederland

Tekst

David Berghuis, assetmanager Hengelo

“In Hengelo had een wethouder een fantastisch idee voor een duurzaam warmtenet. Wij hebben dat technisch uitgevoerd en verder geoptimaliseerd. Ik was daar vanaf het begin bij betrokken.
In ’t kort: bij afvalenergiebedrijf Twence wordt duurzamere warmte, stoom en elektriciteit geproduceerd uit regionaal sloop- en afvalhout. Die stoom gebruikt zoutfabriek Nobian in Hengelo om zout uit pekel te maken. Na het proces blijft warmte van ca. 40°C over die we gebruiken voor de verwarming van de stad  warmtecascadering). Daarvoor waarderen we deze warmte op met
behulp van warmtepompen die weer draaien op de elektriciteit van Twence. Met geavanceerde automatisering (onder andere Artificial Intelligence) zorgen we dat het warmtenet zo efficiënt mogelijk werkt. Niet voor niets is het warmtenet in Hengelo in 2019 uitgeroepen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland.”

Media

Meer weten? Download ons magazine

Tekst

Dit artikel is onderdeel van ons jaarlijkse magazine: Doorpakken. Wil je meer artikelen lezen?

Download ons magazine

Media
Magazine Doorpakkers