Tekst

Schone bron

Voor een duurzaam netwerk willen we naar 100% duurzame bronnen, zoals aardwarmte of warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). Kwestie van de ene bron afkoppelen en de andere aansluiten? Zo eenvoudig is het helaas niet. Veel van onze netten leveren een hogetemperatuurwarmte van 70°C tot wel 120°C. Het hele systeem is op deze temperatuur afgestemd. De meeste duurzame bronnen leveren een veel lagere temperatuur. Bovendien vragen ze een grotere investering dan traditionele bronnen. Biomassa is een bron die wel hogetemperatuurwarmte levert. Willen we lagetemperatuurbronnen gebruiken in de hogetemperatuurnetten, dan moeten we die slim inpassen en veel onderdelen van het netwerk hieraan aanpassen.

Media
Aquathermie Helmond
Tekst

Optimale benutting van warmte

Verduurzamen kan ook door warmte beter te benutten, bijvoorbeeld met cascadering. Afhankelijk van het netwerk krijgen klanten 70 tot 90°C warm water om hun huis te verwarmen en leveren ze 40 tot 70°C weer terug. De teruggeleverde warmte heeft nog steeds voldoende energie voor de verwarming van een goed geïsoleerde nieuwbouwwoning. De retourwarmte van 40°C kan dan zelfs nogmaals gebruikt worden, bijvoorbeeld voor verwarming van zwembaden. Zo kunnen we de beschikbare duurzame energie optimaal gebruiken en het systeemrendement vergroten. Het voordeel is dat we met deze aanpak ook alternatieve duurzame bronnen kunnen gebruiken om bij te verwarmen, zoals zonthermie, aardwarmte, restwarmte en aquathermie.

Een warmtenet met cascadering zou er in de toekomst dan zo uit kunnen zien:
 

Cascadering
Tekst

Warmteopslag

Over de dag verdeeld ligt de piek van de warmtevraag om zeven uur ’s morgens en om zes uur ’s avonds, als mensen opstaan of thuis komen. ’s Nachts is de vraag laag. Met warmteopslag kunnen we het overschot van een duurzame bron ’s nachts bufferen en gebruiken tijdens de piekvraag overdag. Als het heel koud is, wat maar een paar keer per jaar het geval is, zijn er extra bronnen nodig om aan extra hoge piekvraag te voldoen. Die bronnen dienen ook als back-up bij storingen. We willen immers altijd warmte kunnen leveren. Op dit moment gebruiken we daarvoor gasketels. Door de combinatie met warmteopslag kunnen duurzame bronnen beter benut worden.

Media
Warmteopslag
Tekst

Afleverset

Afleversets leveren de warmte bij de klant en regelen o.a. de druk en temperatuur. Hier valt nog veel winst te behalen. Via een slimme meter kunnen we veel leren over de exacte warmtevraag, zodat we daar ons aanbod op kunnen afstemmen. Ook krijgen we hiermee inzicht in het functioneren van het netwerk. We kijken op dit moment naar de toepassing van elektronische afleversets, waarmee de temperatuur zelfs automatisch ingeregeld kan worden op basis van verbruiksdata en weersvoorspellingen. Daarnaast verwachten we met nieuwe aflevertechniek ook de temperaturen van het netwerk te kunnen verlagen zonder dat de inwoners comfort hoeven in te leveren.

Tekst

Gebruiker

Verduurzamen vraagt ook bewust energiegebruik door de gebruiker. Stap 1 van de verduurzamingsstrategie Trias Energetica is immers het reduceren van energieverbruik. De warmtevraag en de benodigde temperatuur kunnen omlaag als onze klanten hun woning goed isoleren en hun installatie goed inregelen. Zo komt capaciteit vrij voor nieuwe klanten en kunnen we bestaande netten efficiënter gebruiken. En voor de klant levert dit ook een lagere warmterekening op. Onder de streep hebben we er allemaal baat bij. We geven daarom bespaartips om klanten te helpen.

Naar de bespaartips

Media
Tekst

Systeemintegratie

Ennatuurlijk is gestart met het vernieuwen van de procesautomatisering waarmee we elk warmtenet besturen en monitoren: project Luxovius. Daarmee kunnen we het steeds complexere warmtesysteem beter bewaken en de afzonderlijke onderdelen beter inregelen en op elkaar afstemmen. Ook krijgen we meer data over de kwaliteit en capaciteit van onze netten en de warmtevraag. Zo kunnen we vraag en aanbod preciezer – en dus zuiniger – op elkaar afstemmen. En kunnen we storingen beter voorspellen.

Tekst

Download ons gratis magazine

Wil je meer lezen over onze visie op duurzaamheid en hoe duurzaam ons warmtenetten nu al zijn?

Download ons magazine Doorpakken >

Media
Magazine Doorpakkers