Tekst

Huidige situatie

 • De huidige infrastructuur biedt een solide en betrouwbare basis voor verdere verduurzaming.
 • Het merendeel van de warmtenetten en de aangesloten woningen heeft relatief hoge temperaturen nodig (>70 °C) voor verwarming en warm kraanwater.
 • Er is een grote diversiteit aan warmtebronnen, van fossiel tot duurzaam, die over het algemeen per warmtenet op één centrale locatie zijn opgesteld.
 • Nieuwe aansluitingen betreffen vooral nieuwbouw, maar ook de eerste bestaande woningen worden aangesloten.
 • Warmtenetten volgen de warmtevraag van de gebruiker: de klant bepaalt wanneer en hoeveel warmte hij gebruikt. Warmtebuffers en gasketels zorgen ervoor dat er ook in de piekmomenten altijd warmte geleverd wordt. We doen onze eerste ervaringen op met vraagbeïnvloeding bij grote aansluitingen en slimme sturing van netwerken.
 • Veel van de voor de hand liggende optimalisaties (laaghangend fruit) aan het warmtenet zijn uitgevoerd.
 • Bijna alle klanten zijn voorzien van slimme meters, waardoor netwerken slimmer aangestuurd kunnen worden.
 • Woningen worden steeds beter geïsoleerd en ingeregeld, waardoor de benodigde temperatuur en de warmtevraag daalt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor nieuwe aansluitingen en kunnen we de warmtenetten verder optimaliseren.

 

Op weg naar co2 neutraal ennatuurlijk

Tekst

Situatie 2030

 • Steeds meer netten zijn volledig geïntegreerd, van klant tot bron, en vormen één systeem dat met elkaar communiceert en samenwerkt. Ook vindt er steeds meer integratie plaats tussen de warmte-, elektra- en gasinfrastructuur, zodat systeemoptimalisatie mogelijk wordt.
 • Warmtenetten zijn steeds vaker slim, waardoor ze dynamisch en automatisch zorgen voor een optimale energiemix met de laagste kosten en de hoogste duurzaamheid.
 • Het grootste deel van de warmtevraag wordt duurzaam ingevuld dankzij een variëteit aan duurzame bronnen.
 • Grootschalige (dag/nacht of seizoens)opslag balanceert warmtevraag en –aanbod, waardoor duurzame bronnen beter benut worden.
 • Een aanzienlijk deel van de bestaande bouw is aangesloten op een warmtenet. Op meerdere plekken zijn of worden nieuwe warmtenetten gerealiseerd.

Situatie 2040

 • Fossiele bronnen spelen geen rol meer in de warmteproductie. Onze warmtenetten zijn 100% CO2-neutraal en lopen daarmee voor op de landelijke klimaatdoelen. 
 • De piekvraag in warmtenetten is verduurzaamd met diverse bronnen, waaronder warmteopslag, waterstof, biogas, elektraboilers en misschien zelfs ijzerpoeder. 
 • Nieuwe 5e generatie warmtenetwerken faciliteren het uitwisselen van warmte, koude en andere energie tussen klant, opslag en decentrale duurzame bronnen. Mogelijk worden klanten steeds meer “prosumenten” die het ene moment warmte afnemen om een ander moment juist warmte in te voeden in het netwerk.
Tekst

Lees meer over duurzaamheid in ons magazine

Wil je meer lezen over onze visie op duurzaamheid en hoe duurzaam ons warmtenetten nu al zijn? Download dan gratis ons magazine Doorpakken.

Download ons magazine 

Media
Magazine Doorpakkers