Op weg naar CO2-neutraal

Tekst

Ennatuurlijk wil dat in 2040 alle warmtenetten CO2-neutraal zijn. Daarvoor gaat er de komende
jaren veel gebeuren. We kiezen voor de duurzaamste warmtebronnen, maken de warmtenetten zo efficiënt en slim mogelijk en helpen woningeigenaren met het toekomstbestendig maken van hun woning. Met als uiteindelijke doel: duurzame warmte voor blije klanten. In de routekaart zie je onze route van nu naar straks. 

Op weg naar co2 neutraal ennatuurlijk

Tekst

Situatie 2022


• De huidige infrastructuur biedt een solide en betrouwbare basis voor verdere verduurzaming.
• Het merendeel van de warmtenetten en de aangesloten woningen heeft relatief hoge temperaturen nodig voor verwarming en warm kraanwater.
• Er is een grote diversiteit aan warmte bronnen, van fossiel tot duurzaam, die over het algemeen op één centrale locatie zijn opgesteld.
• Nieuwe aansluitingen betreffen vooral nieuwbouw, maar ook de eerste bestaande woningen worden aangesloten.
• Warmtenetten volgen de warmtevraag van de gebruiker: de klant bepaalt wanneer en hoeveel warmte hij gebruikt. We doen onze eerste ervaringen op met vraagbeïnvloeding bij grote aansluitingen en slimme sturing van netwerken.
• Veel van de voor de hand liggende optimalisaties (laaghangend fruit) aan het warmtenet zijn uitgevoerd.

Situatie 2025

• Woningen worden steeds beter geïsoleerd en ingeregeld, waardoor de benodigde temperatuur en de warmtevraag daalt. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor nieuwe aansluitingen en kunnen we de warmtenetten verder optimaliseren.
• Er zijn meerdere duurzame en decentrale bronnen ontwikkeld zoals aardwarmte en aquathermie.
• Elektrificatie door warmtepompen in combinatie met lagetemperatuurwarmte bronnen. Waar mogelijk is er een koppeling met lokale zonne- of windparken.
• Netwerken worden door vergaande digitalisering slim(mer) aangestuurd en zijn ‘open’ voor meerdere bronnen.
• We hebben ervaring met innovatieve oplossingen, waaronder lagetemperatuur netten, vraagsturing kleingebruikers en klein- en grootschalige warmteopslag.
• Diverse bestaande wijken zijn overgegaan op warmtenetten.

Situatie 2030

• Steeds meer netten zijn volledig geïntegreerd, van bron tot klant, en vormen één systeem dat met elkaar communiceert en samenwerkt. Ook vindt er steeds meer integratie plaats tussen de warmte-, elektra- en gasinfrastructuur, zodat systeemoptimalisatie mogelijk wordt.
• Alle klanten zijn voorzien van slimme meters, waardoor netwerken slimmer aangestuurd kunnen worden.
• Een groot deel van de warmtevraag wordt duurzaam ingevuld dankzij een variëteit aan duurzame bronnen.
• Grootschalige opslag balanceert warmtevraag en –aanbod, waardoor duurzame bronnen beter benut worden.
• Een aanzienlijk deel van de bestaande bouw is aangesloten op een warmtenet. En op meerdere plekken zijn of worden nieuwe warmtenetten gerealiseerd.

Situatie 2040

• De piekvraag in warmtenetten is verduur zaamd met diverse bronnen, waaronder warmteopslag, waterstof, biomassa, elektraboilers en misschien zelfs ijzerstof.
• Fossiele bronnen spelen geen rol meer in de warmteproductie, hooguit als back-upvoorziening.
• Warmtenetten zijn 100% CO2-neutraal en lopen daarmee voor op de landelijke klimaatdoelen, namelijk 95% CO2-
reductie in 2050.

Download ons magazine Doorpakken

Tekst

Wil je meer lezen over onze visie op duurzaamheid en hoe duurzaam ons warmtenetten nu al zijn? Download dan gratis ons magazine Doorpakken.

Download ons magazine 

Media
Magazine Doorpakkers

Wat vind jij van Op weg naar CO2-neutraal

Wat vind jij van Op weg naar CO2-neutraal

Bedankt voor het geven van jouw waardering!
Deze staat in de wachtrij om goedgekeurd te worden door een van onze website beheerders.
Na goedkeuring zal deze worden gepubliceerd.

Sluit dit venster