Tekst

Bij Ennatuurlijk Aardwarmte krijgen we veel vragen over wat aardwarmte nou precies is en hoe het werkt. Een duidelijk antwoord op de meest gestelde vragen over de opwekking van aardwarmte vind je in onze animatieserie 'Ennatuurlijk Aardwarmte legt 't uit'. We leggen daarin stap voor stap uit hoe we aardwarmte uiteindelijk onttrekken uit de aarde en gebruiken om jouw woning duurzaam te verwarmen. Bekijk de animaties en word warmtewijzer.
 

For English, press this button 

Tekst

Aardwarmte als energiebron

We willen af van kolen, gas en olie en over naar energie die geen impact maakt op onze aarde. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald voor de verwarming van huizen en bedrijven. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan warmen. Wil je meer weten over aardwarmte en hoe het werkt? Kijk dan naar deze animatie.  

Tekst

Aardwarmte inzetten voor onze energiebehoefte

De warmte van onze aarde kunnen we gebruiken voor onze eigen vraag. De schil van de aarde is hard en afgekoeld, maar daaronder stroomt vloeibaar magma. Hoe dieper je de aarde ingaat, hoe hoger de tempratuur wordt. In Nederland is dat ongeveer 3 graden per 100 meter. Op een diepte van 2500 meter is de temperatuur boven de 85 graden. En dat is meer dan genoeg voor onze woningen en een groot deel van de industrie. Wil je meer weten over aardwarmte en hoe het werkt? Kijk dan naar deze animatie.  

Tekst

Aardwarmte en duurzaamheid

De totale energie, in de vorm van warmte, die uit een aardwarmte doublet komt is volledig duurzaam. Er heeft geen verbranding plaatsgevonden. Er is dus geen uitstoot van CO2 of andere negatieve impact. Deze technieken hebben we decennialang onderzocht en worden nu al gebruikt voor het winnen van olie en gas. Wil je meer weten over aardwarmte en hoe het werkt? Kijk dan naar deze animatie.

Tekst

Aardwarmte winnen, hoe doen we dat? - deel 1

Om de warmte van de aarde te gebruiken, moeten we naar bepaalde diepten boren. Hoe langer het water op diepte blijft, hoe warmer het water is. Water gaat er via 1 put in en via een andere uit. Vandaar dat we grondlagen zoeken op grote diepte, waar het water makkelijk een weg kan vinden. Wil je meer weten over aardwarmte en hoe het werkt? Kijk dan naar deze animatie.

 

Tekst

Aardwarmte winnen, hoe doen we dat? - deel 2            

Met een boortoren, boren we naar een diepte van 2500 meter. Het eerste stuk met een grote diameter, dan plaatsen we een metalen buis. Daarna isoleren we de lagen en de buis met cement aan de buitenkant. Als we eenmaal op diepte zijn, plaatsen we een binnen buis waardoor we water kunnen injecteren. Hetzelfde doen we aan de andere kant maar die gebruiken we om te kunnen produceren. Benieuwd hoe dat werkt? Bekijk dan de animatie over aardwarmte.

 

Tekst

Aardwarmte uit de buurt, voor de buurt

Het aardwarmte systeem is een gesloten systeem waar water circuleert onder vaste en streng gecontroleerde condities. Het gaat over grote hoeveelheden warmte waarmee voor ieder geothermisch doublet, zo heet een injectie en productie put, 5 tot 10 duizend woningen verwarmt kunnen worden. Een doublet tot 2500 meter, met een volume stroom van 250 kubieke meter per uur, genereert ongeveer 15MWh. Wel is het zo dat warm water niet efficiënt over grote afstanden vervoert kan worden. De woningen of industrie zullen in de buurt van de bron, in een straal van 20 kilometer, moeten zijn. Warmte uit de buurt, voor de buurt. Benieuwd hoe dat werkt? Bekijk dan de animatie over aardwarmte.

Tekst

Reguleren van de vraag naar aardwarmte 

In een van de putten plaatsen we een pomp. De pomp zorgt ervoor dat we het water op diepte krijgen en de druk gelijk blijft. Hiermee kunnen we ook het warmteaanbod controleren door iets harder of zachter te pompen. Dus in de zomer, als er minder vraag naar warmte is, zetten we de pomp langzamer. In de winter, als mensen de verwarming aan zetten, zetten we pomp juist harder. Benieuwd hoe dat werkt? Bekijk dan de animatie over aardwarmte.

 

Tekst

Aardwarmte winnen, hoe ziet dat er aan de oppervlakte uit?

Aan de oppervlakte zie en hoor je weinig van een aardwarmte doublet. Alles past op een oppervlak van minder dan 50 bij 50 meter. Mooi compact dus en met zo min mogelijk ongemak voor de omgeving. Benieuwd hoe het eruit ziet? Bekijk dan hier de animatie.

 

Meer weten over aardwarmte?

Harald, of een van zijn collega's helpen je graag verder.