Tekst

Wij zijn Ennatuurlijk Aardwarmte. We zijn koploper in aardwarmte en behoren tot de grootste aardwarmteproducenten van Nederland. Als team zijn we afkomstig uit alle windstreken en hebben we heel diverse achtergronden. Samen delen we dezelfde droom: wij willen de ongelimiteerde warmte uit de aarde beschikbaar maken voor Nederland en daarmee de energietransitie versnellen. 

Ennatuurlijk Aardwarmte in beeld

Media
Tekst


Duurzame warmte voor Nederland

We ontwikkelen bronnen, produceren aardwarmte en innoveren. Zo dragen we bij aan een snellere verduurzaming van het warmteaanbod in Nederland. Prioriteit is levering van duurzame warmte aan de 85.000 klanten van moederbedrijf Ennatuurlijk en aan onze klanten in de glastuinbouw. Daarna is onze warmte beschikbaar voor iedereen. Momenteel zijn wij verantwoordelijk voor een derde (2,1PJ) van de totale aardwarmteproductie in Nederland (6,8PJ).
 

Leidend in de aardwarmtemarkt

We geloven in de enorme potentie van aardwarmte. Daarom zijn we leidend in de doorontwikkeling en opschaling van de aardwarmtemarkt. Dat doen we door samen met de markt industriële standaarden neer te zetten in veiligheid, efficiency en duurzaamheid. Ook investeren we zelf in aardwarmtebronnen. Sinds 2014 hebben we vijf doubletten ontwikkeld en in operatie genomen. In 2026 hebben we minimaal 10 aardwarmtedoubletten (4,2 PJ) in ontwikkeling en/of in operatie.
 

100% dochter van Ennatuurlijk

Ennatuurlijk Aardwarmte ontstond in januari 2023 na overname door Ennatuurlijk van de succesvolle aardwarmtetak van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW Energy). ECW werd in maart 2006 opgericht door regionale tuinders om hun energieverbruik te verduurzamen. Beide partijen vonden elkaar toen Ennatuurlijk een partner zocht voor de verduurzaming van haar warmtenetten. Binnen Ennatuurlijk Aardwarmte komen de duurzame ambities, de kennis en de financiële slagkracht samen die doorontwikkeling van de aardwarmtemarkt mogelijk maken. 
 

Omdat we impact willen maken

Dit is het moment om verschil te maken met aardwarmte op de energiemarkt. En Ennatuurlijk Aardwarmte is dé plek. In de markt staan we bekend als Centre of Excellence voor GeoEnergie door onze grote kennis van de ondergrond, technische project- en boorkennis en aardwarmteprocessen. Onze zeer ervaren specialisten zetten samen met jonge pioniers hun kennis, ervaring en enthousiasme in om aardwarmte tot volwassenheid te brengen en daarmee grote impact te maken in de energietransitie. 
 

Bekijk onze vacatures