Klantenpanel Deventer

Tekst

Datum: 16 maart 2017
Aanwezige klanten: 7 personen

Op donderdag 16 maart van 17.00 uur tot 19.30 uur hielden we een klantenpanel waar onze klanten uit Deventer voor zijn uitgenodigd. Bij Elegast Deventer hebben we een aantal onderwerpen de revue laten passeren. Onderstaand per onderwerp een kort verslag van wat is besproken en een aantal vragen die wij kregen van de klanten waar we graag nog een antwoord op geven.

1. Overgang naar Ennatuurlijk
Per 1 januari 2017 heeft Ennatuurlijk de warmtelevering van Woonbedrijf ieder1 overgenomen. Ennatuurlijk is vanaf toen verantwoordelijk voor de warmtelevering, klantcontact, facturatie en het verhelpen van storingen buiten de woning. Graag hoorden wij van de klanten hoe de overgang is verlopen. De duidelijke brieven en het contact met de klantenservice zijn als positief ervaren. De klanten gaven aan dat ze goed geholpen werden en vonden het fijn dat de medewerkers goed op de hoogte waren van de situatie.

De facturatie en de administratie hadden beter gekund. Deze feedback hebben we ook ter harte genomen en we hebben de administratie aangepast en gecontroleerd. 

2. Tevredenheid
Het onderwerp tevredenheid hebben we onderverdeeld in 3 onderdelen, gekoppeld aan de voordelen van warmte. Niet alle voordelen van warmte waren voor deze klantengroep van toepassing. Tot slot hebben we nog even ‘gefreestyled’. Tijdens dit laatste onderdeel ging het over aandachtspunten in het algemeen waarover klanten wel of niet tevreden zijn.

2.1 Duurzaam
Voor alle deelnemers is duurzaamheid een mooi voordeel van warmte, mits je het in huis ook goed regelt. Voorbeelden die hiervan genoemd werden zijn de temperatuur in huis en de isolatie.

2.2 Leveringszekerheid
Leveringszekerheid werd ook al voordeel gezien. De bewoners hebben tot nu 1 keer een storing gehad en die werd snel verholpen. 

2.3 Comfortabel
Comfortabel werd niet door alle klanten als een voordeel gezien. Sommigen vonden dit geen voordeel omdat een aantal van hen nog gasgeisers in de woning heeft, deze worden overigens binnenkort vervangen. 

2.4 Freestyle
Een ander voordeel dat gezien werd door de bewoners is dat je kunt bekijken wat je daadwerkelijk gebruikt. Zij passen hier hun voorschot op aan zodat ze bij de jaarafrekening niet voor verrassingen komen te staan. 

3.1 Open dag
Deze klanten gaven aan dat ze het leuk en interessant zouden vinden om een open dag te bezoeken. Deze nemen wij mee op ons actielijstje.

4. Rondvraag
Tijdens de rondvraag kwamen de volgende onderwerpen nog aan bod:
• Vragen omtrent de facturatie. De vragen zijn opgepakt en persoonlijk beantwoordt aan de vraagstellers. 
• Vragen omtrent de administratie. We hebben de administratie nagelopen en alles staat juist ingeregeld. Mocht u alsnog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via 085-2734567. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
• “Kan er een storingssticker op maat gemaakt worden?” Wanneer we de sticker gaan herdrukken zullen we deze mogelijkheid meenemen.
• “Wat kost het om 1 liter water te verwarmen?” Onze collega Carlo geeft het volgende rekensommetje:

1 liter water is 1 kilo.
In theorie, zonder (rendements)verliezen betekent dat:

(1kg*4.180*(60°C-10°C) = 209.000Watt
209.000Watt = 209.000J/s = 0,000209GJ (opwarming van koud water van 10°C naar 60°C)

Kosten zonder verliezen in (situatie standaard afleverset):
0,000209 * € 22,64 (per GJ incl BTW) = € 0,004754.

Wanneer je dit vergelijkt met gas:

Kosten in gassituatie met een rendement van 85% op onderwaarde van de CV-ketel: 0,000209GJ/85% = 0,000246GJ = 0,246MJ
Aantal nm3 gas: 0,246MJ / 31,65[MJ/nm3] = 0,0078nm3.

Prijs per nm3 aardgas incl belastingen = 0,622€/nm3 (prijs Essent 1 jaar vast): 0,0078 * 0,622 = € 0,00485