Body tekst

Ennatuurlijk behaalde in 2020 een gemiddelde CO2-besparing van 51%. Dat is ruim 40 procentpunten méér dan in 2019, toen het bedrijf 36% minder CO2 uitstootte. Ennatuurlijk ligt daarmee ruim op koers om de eigen lange termijn klimaatdoelstellingen te behalen. In 2030 wil het bedrijf een CO2-reductie van 70% behalen en in 2040 volledig CO2-uitstootvrij zijn. Ennatuurlijk loopt hiermee voor op de op Europese klimaatdoelstellingen. De Europese Unie streeft naar halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en wil in 2050 volledig uitstootvrij zijn.

Succesverhalen

De hoge gemiddelde CO2-reductie van 2020 komt met name door verduurzaming van het warmtenet van Ennatuurlijk in Midden- en West-Brabant. De RWE-centrale in Geertruidenberg gaat stapsgewijs over van kolen naar biomassa. In 2019 draaide de centrale op 37% biomassa; in 2020 was dat ruim twee keer zoveel (75%).

In Enschede boekte Ennatuurlijk ook successen. Daar koppelde het bedrijf verschillende kleinere warmtenetten aan het grotere net. Hierdoor kon afscheid genomen worden van oude gasketels. Er wordt nu gebruik gemaakt van duurzame warmte van afvalenergiebedrijf Twence. Ook in Hengelo zijn geen gasketels meer nodig: daar verwarmt duurzame warmte van Nobian het warmtenet.

Werk aan de winkel

Toch is er nog veel werk te verzetten. De winst van 2020, maar ook die van de komende jaren, is deels gebaseerd op transitiebronnen, zoals biomassa. Veelbelovende warmtebronnen als aardwarmte en aquathermie, die geen CO2-uitstoot veroorzaken, zijn nog in ontwikkeling en daarom geen reële optie voor de korte termijn. Ook zijn er nog warmtenetten die een fossiele bron zoals een gasgestookte ketel of warmtekrachtkoppeling (WKK) hebben. Ernst Japikse, algemeen directeur Ennatuurlijk: “We staan de komende jaren voor een flinke uitdaging. Niet elk warmtenet is even makkelijk te verduurzamen. We onderzoeken lokaal en in samenwerking met bijvoorbeeld een gemeente wat het beste alternatief is voor de betreffende regio. Dat is een hele puzzel, maar de eerste stukjes hebben we gelegd. Nu pakken we door om de beloofde 70% CO2-besparing halen.”