Aankondiging Nationaal Warmtenet Trendrapport

14-04-2017

"Het kabinet zal wetten en regels veranderen om de verdere ontwikkeling van de duurzamere warmtelevering te stimuleren, als alternatief op aardgas." - minister Kamp

De warmtesector staat voor grote uitdagingen; de uitfasering van aardgas, de verduurzaming van de warmtebronnen en de voortdurende dialoog met klanten, politiek en beleidsmakers over hoe deze uitdagingen waar te maken. Het is belangrijk dat de warmtebranche een feitelijk juist overzicht heeft van de sectoromvang en van de ontwikkelingen. We zijn een ervaren en ambitieuze sector die samen met stakeholders vorm gaan geven aan de energietransitie. Daar hoort een professioneel trendrapport bij, representatief en relevant.

Op 19 april organiseren wij een congres waar wij het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017 uitreiken aan de heer Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie Energieakkoord.

Het initiatief voor het Nationaal Warmtenet Trendrapport is genomen door Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend. Het onderzoek is uitgevoerd door Good! (publiceert oa. het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport en het Nationaal LED Trendrapport). Het rapport bevat onder andere een enquêteonderzoek onder onze branche (in samenwerking met Stichting Warmtenetwerk), branchecijfers, inhoudelijke bijdragen van experts over ontwikkelingen in de warmtetransitie en bijdragen over de toekomstige duurzame energiebronnen voor warmtenetten.

De initiatiefnemers nodigen u van harte uit om aan het congres deel te nemen. Het middagcongres wordt gehouden op 19 april van 15.00 uur tot 17.00 uur in Landgoed de Horst in Driebergen. Wilt u de presentatie bijwonen? Stuur dan een email naar: warmtetrendrapport@good.nl.