Aanleg Warmtebaan Enschede sluit tijdelijk Boddenkampsingel

17-07-2019
Omleidingsroutes borgen de bereikbaarheid 
 

Op maandag 24 juni is Ennatuurlijk gestart met de voorbereidingen voor de boring onder de Deurningerstraat richting de Stadshaard in Roombeek. Hierdoor is tot vrijdagmiddag 23 augustus de Deurningerstraat vanaf de Boddenkampsingel/Lasondersingel tot het kruispunt Walhofstraat/Roomweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De aannemer last de warmteleidingen aan elkaar op de Deurningerstraat om ze vervolgens van woensdag 24 op donderdag 25 juli ondergronds via een boring naar de Roomweg te plaatsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 20.30 uur en 6.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is de Boddenkampsingel/Lasondersingel afgesloten. Het verkeer over de singels wordt ter plaatse omgeleid.

Ennatuurlijk is in april dit jaar gestart met de tweede fase van de aanleg van Warmtebaan Enschede. Warmtebaan Enschede is de zes kilometerlange leiding die zorgt dat duurzame warmte voor een groot deel van Enschede beschikbaar wordt.

De aanleg van Warmtebaan Enschede loopt vanaf de aansluiting op het bestaande warmtenet nabij de Zuidhollandlaan. Vervolgens loopt het warmtenet via de Utrechtlaan, het Cromhoffpark en de Cromhoffsbleekweg naar het centrum. Daarna splitst de route, een deel van de leidingen loopt richting het Ariënsplein en de Kop Boulevard. Het andere deel, waar deze boring voor nodig is, loopt via de Oldenzaalsestraat tot aan de stadshaard in Roombeek.