Body tekst

Dit bericht is een aanvulling op het het eerdere nieuwsbericht van 27 juni 2024.

Vast tarief warmte 
Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale tarieven vast voor onze warmtevoorziening. In 2024 heeft de ACM een fout gemaakt in de berekening van de vaste kosten. Onlangs heeft de ACM deze fout aangepast, waardoor de maximale vaste kosten dalen naar € 582,82 per jaar (was € 618,82 per jaar). Het standaard vaste tarief van Ennatuurlijk in 2024 was € 594,62. Door deze aanpassing verlagen we de jaarlijkse vaste kosten voor 2024 met € 11,80. 

Variabel tarief warmte 
Het verlagen van de vaste kosten heeft een grote impact op onze bedrijfsvoering, omdat onze kosten gelijk blijven en de inkomsten hierdoor dalen. We hadden onze tarieven voor 2024 zo scherp en laag mogelijk vastgesteld. Om een betrouwbare warmtelevering te bieden, veranderen we per 1 september 2024 onze variabele kosten. Vanaf 1 september 2024 geldt het door de ACM vastgestelde maximumtarief van € 46,69 per GJ (was € 45,73 per GJ). Dit nieuwe tarief geldt tot en met 31 december 2024. Helaas is deze aanpassing nodig om onze diensten op het gewenste niveau te blijven leveren. De totale warmtekosten zullen als gevolg van deze wijziging nagenoeg gelijk blijven.

Klanten krijgen persoonlijk bericht
Niet alle wijzigingen zijn van toepassing op alle klanten. Alle klanten krijgen daarom persoonlijk bericht over wat dit voor hen betekent. Omdat de aanpassingen gering zijn hoeven klanten sowieso zelf geen actie te ondernemen. 

Wij begrijpen dat dit tot vragen kan leiden omdat tarieven per jaar worden vastgesteld en niet gedurende het jaar worden aangepast. Echter door deze tussentijdse aanpassing van de ACM zijn wij hiertoe genoodzaakt omdat wij anders niet verder kunnen gaan met de projecten en investeringen die bijdragen aan de verduurzaming van energie in Nederland. 

Meer informatie 
Op ennatuurlijk.nl/tarieven vind je meer informatie over ons warmtetarief. 

 

 

Oorspronkelijk bericht:


ACM neemt herstelbesluit op vaste kosten warmte 2024

27 juni 2024 - Op donderdag 27 juni heeft de ACM een Herstelbesluit voor onder andere de vaste kosten van warmte voor 2024 genomen. Aanleiding hiertoe is dat de ACM een verkeerde berekening heeft gemaakt bij het bepalen van het maximumtarief voor de vaste kosten warmte. Uiteraard willen wij niet dat onze klanten te veel betalen voor warmte en zijn wij voor reële warmtetarieven. Het halverwege het jaar aanpassen van de eerder door de ACM vastgestelde tarieven, heeft impact op de investeringszekerheid van de verdere verduurzaming van Nederland. 

Wij gaan ons beraden en zijn in gesprek met de ACM. Tegelijkertijd bekijken we wat dit concreet voor onze klanten betekent. Als klant ontvang je van ons meer informatie zodra er meer bekend is. Tot die tijd hoef jij als klant niets te doen. 

Dit bericht wordt aangevuld zodra er updates beschikbaar zijn.