Nieuws

04-07-2017 Bewoners leren koken op inductie ter voorbereiding op toekomstige gasloze woning

De 241 woningen  van de flat Moerwijkzicht in Breda gaan van het gas af. Hun woningen werden al verwarmd via een gezamenlijk warmtesysteem, waarbij afrekening plaatsvond door verdeling van de kosten via radiatormeters, maar een groot deel van de bewoners heeft nog wel een gasaansluiting in de woning. Die gaat nu ook verdwijnen met het groot onderhoud dat woningcorporatie AlleeWonen gaat uitvoeren. Dat betekent voor de bewoners koken op inductie; een nieuwe kookplaat of fornuis en een nieuwe pannenset. Om bewoners kennis te laten maken met deze nieuwe manier van koken organiseerden bewoners samen met AlleeWonen, Dura Vermeer, ATAG en Ennatuurlijk een kookworkshop op zaterdag 1 juli 2017.

Kookworkshop koken op inductie Breda Moerwijkzicht.jpg

Geen gas meer in de woning

Op dit moment hebben de bewoners van Moerwijkzicht in Breda een gezamenlijk warmtesysteem met één warmteaansluiting op de begane grond. Om vast te stellen wie wat verbruikt, is iedere radiator van een woning voorzien van een elektronische radiatormeter. Op basis van de gegevens die deze meters registreren wordt het totale verbruik verdeeld. Ook is er in Moerwijkzicht een gezamenlijk warmwatersysteem. Het merendeel van de woningen heeft daarnaast nog een gasaansluiting. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt in de keuken. De huidige warmtesystemen zijn in beheer van AlleeWonen.

In mei 2017 is AlleeWonen gestart met een groot onderhoud aan de 241 woningen van Moerwijkzicht. DuraVermeer is de aannemer. Het streven is om voor het einde van 2017 helemaal klaar te zijn met het onderhoud. Bij de planning van het groot onderhoud werd ook de warmtevoorziening onder de loep genomen. Kiezen we
voor individuele cv-ketels op aardgas? Of voor warmte van Ennatuurlijk? Uiteindelijk heeft ruim 70% van de bewoners voor het laatste gekozen. Dat een afleverset minder ruimte inneemt dan een cv-ketel was een belangrijk argument voor deze keuze. Net als het feit dat aardgas op raakt en dat er met de warmte van
Ennatuurlijk gekozen wordt voor een duurzamere oplossing. Er wordt immers gebruik gemaakt van restwarmte van de Amercentrale, die anders verloren gaat. Daarmee wordt ruim 30% CO2-uitstoot bespaard. Dat is voor Moerwijkzicht vergelijkbaar met de besparing van bijna 100 zonnepanelen.

Kookworkshop ‘Koken op inductie’

Nu het aardgas helemaal uit de woningen verdwijnt, moeten ook de kookplaten, fornuizen en pannen vervangen worden. En bewoners moeten wennen aan een nieuwe manier van koken. Om hen hierbij te helpen werd een kookworkshop georganiseerd. De kookworkshop werd afgelopen zaterdag 1 juli georganiseerd in
samenwerking met bewoners en werd grotendeels bekostigd door Ennatuurlijk. Herman Exalto, Commercieel Directeur Ennatuurlijk: “We bieden deze workshop hier in Moerwijkzicht voor het eerst aan. Het is een van de onderdelen waarmee we woningcorporaties willen helpen bij de transitie van gas naar warmte. Dit is voor bewoners namelijk de meest voelbare verandering in huis. Door een kookworkshop te organiseren en de woningcorporatie te faciliteren bij de vervanging van de kookplaten of fornuizen en pannen, willen we de uitdaging om van het gas af te gaan leuker, maar vooral eenvoudiger maken.”

Ennatuurlijk heeft de kookworkshop voorbereid samen met een vijftal zeer betrokken bewoners. Dat de gemeente Breda de transitie van gas naar warmte belangrijk vindt en steunt blijkt uit de aanwezigheid van wethouder De Beer (portefeuille Financiën, Duurzaamheid en Sport). De wethouder, Manja Thiry (COO Ennatuurlijk) en Jos Hendrickx (manager bij AlleeWonen) knoopten zelf ook het kookschort om. Zij sloten daarmee de kookworkshop in stijl af.