Body tekst

Onderzoek naar een regionaal warmtenetwerk

Twente heeft de ambitie in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling van Twente als warmteregio. Via een, te realiseren, warmtenet in Twente kan aan huishoudens in de regio een duurzaam en betaalbaar alternatief worden geboden voor de huidige gasaansluiting. Cogas, Ennatuurlijk en Twence onderzoeken samen deze mogelijkheid en hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.

Partners Warmtenet Twente.jpg

Duurzaam alternatief

Er zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet met de Regionale Energiestrategie Twente. Hierbij zijn de kaders geschetst voor de warmte in de regio. Gemeenten en bedrijfsleven zorgen hiermee voor een, in lijn met het Klimaatakkoord, concreet verduurzamingsplan. Cogas, Ennatuurlijk en Twence onderzoeken de realisatie en exploitatie van een regionaal warmtenetwerk, ieder vanuit hun eigen kennis en expertise. Deze intentieovereenkomst betekent een flinke sprong in de energietransitie.

 

Stap voor stap

De drie partijen onderzoeken de verschillende rollen en de technische en financiële haalbaarheid van een regionaal warmtenetwerk. Het is belangrijk dat er afstemming in de regio plaatsvindt. Er zijn gesprekken met gemeenten, woningbouwcorporaties en grotere afnemers om deze gezamenlijke opgave te realiseren. Zo wordt samen een verduurzaming van de regio gerealiseerd.