Body tekst

Ennatuurlijk heeft samen met aannemer Heijmans de eerste fase van het project Warmtesingel Breda afgerond. De Warmtesingel is een leiding van vijf kilometer lang die dwars door de binnenstad loopt. Zo wordt het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbonden met het warmtenet aan de andere kant.

Warmtenet Breda

Momenteel is bijna twintig procent van de Bredase huishoudens al aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Het warmtenet in Breda is onderdeel van het warmtenet in Midden- en West-Brabant en wordt op dit moment gevoed door de RWE-centrale in Geertruidenberg. In die centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij veel warmte vrijkomt. Een  deel van die warmte wordt afgetapt en gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made.

Warmtenet Breda warmtesingel Ennatuurlijk.jpg

Door de aanleg van de Warmtesingel komt duurzamere warmte voor zo’n vijfduizend woningen en honderd bedrijven in Breda binnen handbereik als alternatief voor verwarmen met aardgas. Het is vaak een hele puzzel om dat voor elkaar te krijgen in de prachtige binnenstad. Daarom zijn we erg blij om dit project samen met Heijmans op te pakken.

In deze video vertellen Ernst Japikse, algemeen directeur bij Ennatuurlijk en Tom Emons, operationeel directeur bij Ennatuurlijk over de werkzaamheden voor de Warmtesingel en de visie voor Breda.

 

Verbinding door de stad

Met het project Warmtesingel Breda wil Ennatuurlijk bedrijven en inwoners van Breda een alternatief bieden voor het verwarmen met aardgas. De werkzaamheden van de eerste fase zijn begonnen in januari 2020 en vonden plaats in de Hoornwerkstraat, de Leuvenaarstraat en de Middellaan. Tijdens deze eerste fase zijn de Brandweer Breda, de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en een VVE aangesloten op de Warmtesingel. Zij ontvangen inmiddels de warmte van Ennatuurlijk.

Klaar voor de toekomst

Met een aansluiting op het warmtenet zijn de inwoners van Breda klaar voor de toekomst. Zij hebben daarna geen gasaansluiting meer nodig in hun woning of bedrijf. De warmte die ze ontvangen wordt ook steeds duurzamer: naar verwachting ligt de gemiddelde CO2-reductie in 2030 op minstens 70 procent. Na het afronden van de eerste fase van het project, volgt Ennatuurlijk met de tweede en derde fase van 2021 tot 2023. Tijdens deze fases wordt de Warmtesingel volledig verbonden met de andere bestaande warmtenetten.

“Met de succesvolle afronding van de eerste fase, kijken we uit naar het verder ontwikkelen en realiseren van de tweede en derde fase in de stad”, vertelt Barry Jonker, projectmanager bij Heijmans. “Ik ben ervan overtuigd dat we met onze organisatie, Ennatuurlijk en alle andere stakeholders het project tot een succes gaan maken.”

Meer over het warmtenet van Breda