Body tekst

De komende drie jaar krijgen alle ruim 85.000 klanten van Ennatuurlijk een slimme warmtemeter. Dit is een meter die op afstand uitleesbaar is. Deze grootschalige operatie bestaat uit het vervangen van 70.000 meters en het aanleggen van ondersteunende data- en communicatiesystemen. De meters en communicatie-hardware worden geleverd door de firma Kamstrup. Installatiebedrijf Heijmans, is verantwoordelijk voor de installatie.

Voorafgaand aan startsein

De afgelopen jaren plaatste de warmteleverancier al 15.000 nieuwe meters bij klanten. Deze werken nu nog als een gewone warmtemeter. Zodra de communicatienetwerken en het dataplatform klaar zijn, informeert Ennatuurlijk haar klanten dat de slimme meters worden geactiveerd. Ondertussen vindt de vervanging van de oude meters plaats per regio, met een startdatum in juni 2021. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2024 afgerond en profiteren alle klanten van Ennatuurlijk van de voordelen van een slimme meter. 

Inzicht in duurzamere warmte

De omschakeling naar slimme warmtemeters sluit volgens Ennatuurlijk goed aan bij de missie om sneller lokale en duurzamere energie voor iedereen mogelijk te maken. Die mening deelt Thomas Toussaint, Assetmanager bij Ennatuurlijk, die verantwoordelijk is voor de meerjarige uitrol van het project. “In 2050 wil Nederland CO2-neutraal zijn. Ennatuurlijk is al begonnen door samen met gemeentes, woningcorporaties, huurders en woningeigenaren de schouders eronder te zetten. Samen zoeken we naar de mogelijkheden van energie uit lokale bronnen en steeds meer mensen en bedrijven maken gebruik van onze warmtenetten. Een belangrijke stap in verdere verduurzaming is het krijgen van meer inzicht in de levering van onze warmte. De slimme meter helpt ons de levering aan onze klanten continu te verbeteren, zodat het verwarmen van huizen en bedrijfspanden vandaag goed is geregeld – en morgen nog duurzamer wordt.”

Vlot, efficiënt en bewust

Los van meer inzicht in het leveringsproces van de warmte, dragen de slimme warmtemeters ook bij aan een bewuster energieverbruik. “Door ook onze klanten inzicht te geven in hun actuele verbruik, kunnen ze bewuster met energie omgaan. Daar helpt de slimme meter enorm bij”, licht Toussaint toe. Daarnaast hoeven zij zelf geen meterstanden meer door te geven en hebben ze de mogelijkheid hun voorschotbedrag aan te passen op basis van hun daadwerkelijk verbruik. “Met deze operatie zijn we goed voorbereid op de wijziging in de Europese wet, die stelt dat alle meters vanaf 1 januari 2027 op afstand uitleesbaar moeten zijn. Dat willen we zo vlot en efficiënt mogelijk regelen voor iedereen.” 

Milieuvriendelijke installatie

Om alle meters te vervangen, werkt Ennatuurlijk samen met leverancier Kamstrup en installatiebedrijf Heijmans. De slimme warmtemeters worden door Kamstrup geleverd en vervolgens zo duurzaam mogelijk geïnstalleerd door Heijmans. De monteurs van het installatiebedrijf zullen met bakfietsen en (semi)-elektrische voertuigen naar afspraken rijden. 

“Kamstrup is al ruim 75 jaar een internationale leverancier van passende energie- en watermeetoplossingen. Daarom zijn we vereerd onderdeel uit te maken van deze grootschalige operatie van Ennatuurlijk in samenwerking met Brinck”, vertelt Geert-Jan van Bolderen, Key Accountmanager Utilities bij Kamstrup. “Door te anticiperen op de uitdagingen van klanten, bieden wij eindgebruikers de toegang tot slimmere, meer verantwoorde oplossingen voor inzicht in hun actuele verbruik.”

Toussaint: “De meters van Kamstrup staan voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is het fundament van onze inmiddels 25-jarige samenwerking. Onze installatiepartner Brinck zorgt ervoor dat de metervervanging soepel en duurzaam verloopt. In binnensteden komen de monteurs bijvoorbeeld met bakfietsen bij klanten voorrijden. In buitenwijken kiezen ze steeds meer voor een elektrische bus of auto. We kunnen niet wachten om al onze klanten van een slimme meter te voorzien!”

We zijn trots om een bijdrage te leveren aan de uitrol van de slimme warmtemeter voor alle klanten van Ennatuurlijk”, vertelt Rick Groen, projectleider bij Heijmans. Met onze jarenlange ervaring, ben ik er van overtuigd dat dit project met succes afgerond gaat worden. En dat onze monteurs per bakfiets de installaties komen doen, sluit naadloos aan bij de ambitie van Heijmans om per 2023 volledig CO2-neutraal te werken.” 

slimme meter ennatuurlijk