Body tekst

Zo’n 25.000 huishoudens in Eindhoven en omgeving kunnen vanaf 2024 hun huis verwarmen met warmte die vrijkomt bij het verwerken van teerhoudend asfalt bij A. Jansen BV. Ennatuurlijk gaat de warmte leveren en legt daarvoor een 6 a 7 kilometer lange leiding aan van Son en Breugel naar het warmtenet in Eindhoven.

Ennatuurlijk is altijd op zoek naar nieuwe bronnen van duurzamere warmte. Daarmee kunnen we het warmtenet uitbreiden en minder duurzame bronnen vervangen. Accountmanager Mireille Jongen: “Nu wordt het water in ons warmtenet nog verwarmd door biomassa, eventueel bijgestookt met gas. Maar biomassa zien we als een transitiebrandstof en willen we uitfaseren. Ook omdat we als samenleving deze brandstof niet langer acceptabel vinden. Als het warmtenet aan A. Jansen BV is gekoppeld, is de biomassacentrale alleen nog nodig op piekmomenten of als de asfaltverwerking stil ligt voor onderhoud of bij een storing.”

Duurzamer produceren

Bij A. Jansen wordt ‘ouderwets’ teerhoudend asfalt verwerkt. Dit milieugevaarlijke teer moet uit het asfalt gehaald worden, waarna zand en grind overblijft voor het maken van nieuw beton. Algemeen directeur André Barendregt: “Bij het proces moeten we het asfalt verwarmen tot 600 graden. Daar komt veel warmte bij vrij. We willen een warmtewisselaar bouwen waar we het water van Ennatuurlijk langs leiden, waardoor het wordt opgewarmd. De warmtelevering past heel goed bij onze ambitie om duurzamer te produceren.”

Dubbele transportleiding

Om gebruik van de warmte mogelijk te maken moet er een dikke dubbele transportleiding - heen én terug - aangelegd worden naar Vredeoord in Woensel. Daar wordt de 30 centimeter dikke en goed geïsolereerde leiding aangesloten op het bestaande warmtenet in Eindhoven. Daarmee komt de duurzamere warmte binnen bereik van woonwijken, instellingen en industriële bedrijven die langs het tracé liggen. Hoe de transportleiding gaat lopen, wordt samen met de gemeente Eindhoven bepaald.

Nog meer warmte

Op langere termijn hoopt A.Jansen ook nog een tweede techniek in te zetten. Het gaat om een nieuwe methode voor verwerking van reststoffen waar nog veel meer warmte bij vrijkomt. De eerste proeven met deze techniek zijn geslaagd. André: “Bijkomend voordeel is dat er ook gas en mogelijk elektriciteit bij vrijkomen. Dat kunnen we dan zelf weer gebruiken om de asfaltverwerking uit fase één op te laten draaien. Dan wordt de geleverde warmte dus ook nog eens duurzaam opgewekt.”

De asfaltverwerking levert zo'n 8 megawatt aan warmte op, goed voor 20.000 tot 30.000 huishoudens. Dat is vergelijkbaar met de biomassacentrale op Strijp-T. Als A. Jansen BV ook de tweede techniek gaat ontwikkelen, is dat goed voor het dubbele aan warmte, 16 megawatt. Daarmee kunnen we nog meer huishoudens van warmte voorzien. Bijvoorbeeld in Meerhoven waar klanten nu warmte krijgen van de biomassacentrale van de gemeente, of in bestaande wijken die van het gas af moeten.

Warmte en koude voor Eindhoven

In Eindhoven leveren wij warmte en soms ook koude aan zo’n 7.000 huishoudens en 40 zakelijke klanten. We zorgen ervoor dat de warmte en koude hier in Eindhoven 100% CO2-neutraal is in 2040. En daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe duurzamere warmte- en koude-bronnen. Zo werken we stap voor stap naar een CO2-neutraal warmtenet in 2040.

In onze online serie: Doorpakkers, laten we je zien hoe wij de warmte en koude in Eindhoven steeds verder willen verduurzamen:

Lees hier meer informatie over warmte en koude in Eindhoven

Foto: A. Jansen BV