Body tekst

Ennatuurlijk start samen met de gemeente Breda, de Bredase woningcorporaties AlWel, Laurentius en WonenBreburg, Brabant Water, CZ en coöperatie VGZ een pilot genaamd Vroeg Eropaf Breda, om mensen met een beginnende betalingsachterstand te helpen. Hierdoor kunnen maatschappelijke kosten en veel ellende bespaard blijven. Op 5 februari 2018 hebben de partners een convenant getekend waarmee de pilot Vroeg Eropaf Breda officieel van start is gegaan.

Voorkomen van grotere problemen

In Nederland hebben meer dan 700.000 mensen moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Veel huishoudens met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening. Het duurt vaak zo’n vier jaar voordat mensen hulp vragen. Achterstanden zijn dan al hoog opgelopen. Bas Klerkx, manager klantenservice en incasso bij Ennatuurlijk: “Als een klant onze rekeningen niet betaalt moeten we uiteindelijk helaas de warmtelevering stopzetten. Door samen met partners betalingsproblemen tijdig te signaleren kunnen we grote financiële problemen voorkomen. Zo zorgen we er niet alleen voor dat onze klanten niet in de kou komen te zitten. Maar ook dat hun totale schulden niet opstapelen, waardoor de kosten alleen maar hoger worden.” 

Vroeg Eropaf Breda

Wanneer een inwoner van Breda problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie en zorgverzekering, gaan de uitvoerders van Vroeg Eropaf aan de slag. De inwoner wordt actief benaderd door een schuldhulpverlener of maatschappelijk werker. Samen met de inwoner kijkt deze medewerker wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Soms zijn er extra inkomsten mogelijk. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er hulp nodig op andere leefgebieden. Het is voor het eerst dat er in Breda door zoveel partners wordt samengewerkt om huishoudens met betalingsachterstanden vroeg in beeld te krijgen en hen actief hulp aan te bieden.

Privacy

Om te weten te komen welke inwoners moeite hebben om hun rekeningen te betalen, geeft Ennatuurlijk net als de Bredase woningcorporaties en de deelnemende zorgverzekeraars betalingsachterstanden door in een beveiligde databank. De gemeente krijgt alleen een melding uit deze databank, als iemand aan twee of meer organisaties de rekeningen niet betaalt. Deze inwoners worden benaderd. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en de gegevens zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor de schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers die daadwerkelijk op pad gaan. Als klanten van Ennatuurlijk bezwaar hebben tegen het melden van betalingsachterstanden in de databank, dan kunnen zij dat doorgeven via 085 – 273 4557. Er worden dan geen gegevens meer gedeeld. Verder is deelname natuurlijk vrijwillig. Op het moment dat hulp wordt aangeboden, kunnen inwoners ervoor kiezen om deze hulp wel of niet te aanvaarden.