Ennatuurlijk en EnergyVille startten pilot met slimme, zelflerende warmtecontrollers

07-01-2019

Ennatuurlijk en EnergyVille/VITO startten in Eindhoven een pilot met slimme, zelflerende warmtecontrollers die voor een lager energieverbruik en een kleinere ecologische voetafdruk kunnen zorgen. De komende tijd wordt de impact van de intelligente warmtecontrollers, die op twee aansluitingen in Eindhoven zijn geplaatst, uitvoerig getest. 

De controllers reguleren de temperatuur in het pand en kunnen gebouwen, dankzij data, ‘energieslimmer’ maken. Michiel Vromans van Ennatuurlijk legt uit: “De warmtecontroller verzamelt veel data, waardoor deze het stookgedrag van het gebouw leert kennen. Hierdoor kunnen we het energieverbruik van deze gebouwen eenvoudig monitoren en beheren. Ook gebruikt de controller de thermische massa van het gebouw slimmer, waarbij het gebouw als warmtebuffer wordt gebruikt. En die warmte gaan we gebruiken om pieken in de warmtevraag op te vangen.” 

Koen Allaerts, projectcoördinator bij EnergyVille/VITO vult aan: “De STORM controller optimaliseert de warmtevraag waardoor hij duurzame of hernieuwbare warmtebronnen optimaal kan benutten. Verder biedt de controller ook grote voordelen bij warmtenetten waar in bepaalde delen van het leidingnet geen restcapaciteit voor uitbreiding is. Hier kan de controller namelijk een efficiënter en goedkoper alternatief zijn voor grootschalige thermische opslag, zoals deze momenteel wordt toegepast in warmtenetten waarbij extra flexibiliteit nodig is.” 

EnergyVille/VITO ontwikkelde de slimme warmtecontroller in nauwe samenwerking met het Zweedse NODA, een Scandinavische onderneming die marktleider is in intelligente warmtenetsystemen en veel ervaring heeft met de controle van warmtenetten in Scandinavië. De komende tijd zullen Ennatuurlijk en EnergyVille/VITO de impact van de controllers op het warmtenet in Eindhoven onderzoeken.