Nieuws

10-01-2018 Ennatuurlijk en RWE verduurzamen Amerwarmtenet

RWE en Ennatuurlijk hebben per 1 januari 2018 het contract voor warmtelevering verlengd tot 2040. De ondertekening is de start van de verduurzaming van het Amerwarmtenet. 40.000 particuliere en 550 zakelijke klanten van Ennatuurlijk blijven de komende jaren gebruik maken van restwarmte van de Amercentrale om hun woningen en bedrijven te verwarmen. Deze restwarmte wordt steeds duurzamer, doordat RWE vanaf begin 2018 steeds meer biomassa gebruikt.

Biomassa

Het Amerwarmtenet werd al gevoed met warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie op de Amercentrale. De omgeving gebruikte deze restwarmte dus al nuttig. Vanaf nu wordt de restwarmte steeds duurzamer. RWE vervangt namelijk vanaf begin 2018 50% van de kolen door duurzame biomassa en in 2019 moet de Amer op 80% biomassa draaien. Hierdoor wordt ruim 50% CO2 bespaard ten opzicht van individuele cv-ketels op aardgas. ‘RWE en Ennatuurlijk geven hiermee een effectieve invulling aan de energietransitie’, zegt Taco Douma, directeur RWE Generation Hardcoal, Gas & Biomass Continental Europe. ‘We borgen tegelijkertijd voor lange tijd een betrouwbare levering van duurzame warmte aan steden als Breda en Tilburg.’

Duurzaam zonder er zelf iets voor te hoeven doen

Dankzij de contractverlenging zijn de 40.000 particuliere en 550 zakelijke klanten van Ennatuurlijk de komende jaren verzekerd van duurzame warmte. Zij kunnen hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van de regio zonder er zelf iets voor te hoeven doen. ‘Een typisch voordeel van een warmtenet’, zegt Erik Stronk, algemeen directeur Ennatuurlijk. ‘Wij verduurzamen de bron en onze klanten profiteren daarvan. Hun warmte wordt steeds duurzamer. En dat zonder een verstoring van de levering of ander gedoe. Bovendien hoeven onze klanten er zelf helemaal niets voor de doen. Mooier kan niet, toch?’

kuppens_fotografie_9795.jpg