Body tekst

Inwoners in Twente melden zich vaak te laat als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen. Daarom slaan de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, Ennatuurlijk en Warmtebedrijf Hengelo de handen ineen om beginnende schulden vroeger te signaleren en aan te pakken. Dit doen zij onder andere met vroegsignalering van schulden. Hiervoor hebben zij op woensdag 10 april gezamenlijk een convenant getekend. Daarnaast maken de gemeenten zich hard tegen de effecten van kinderarmoede.

Bestuurlijk trekker in Twente op dit onderwerp en wethouder in Dinkelland Ilse Duursma legt uit: "Financiële problemen ontwrichten het functioneren van een huishouden enorm. Vaste lasten, zoals huur, premie zorgverzekering, energie en water, kunnen niet meer of niet op tijd worden betaald. Soms dreigt huisuitzetting, afsluiting van nutsvoorzieningen en inhoudingen op salaris, pensioen of uitkering. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment tussen de eerste betalingsachterstand en aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening zo’n 5 jaar ligt." Vaak is de gemiddelde schuld dan al hoog opgelopen en zijn er meerdere schuldeisers in het geding. "Daarbij zien wij ook dat door schulden andere problemen ontstaan, door de stress die dit met zich meebrengt", vult wethouder Duursma aan. "En daarom willen we daar gezamenlijk wat aan doen."

Twente slaat handen ineen tegen terugdringen schulden
De 14 Twentse gemeenten willen samen met vele partners inzetten op vroegsignalering van schulden als onderdeel van de integrale schuldenaanpak in Twente. "Bij vroegsignalering worden afspraken gemaakt met betrokken instanties, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, gemeentebelastingen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars, om betalingsachterstanden vroegtijdig te melden. Na een signaal van één of meerdere van de partners, kan de gemeente in actie komen", vertelt wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede. "De gemeente neemt contact op met de desbetreffende inwoner om de situatie in kaart te brengen en te helpen zoeken naar een oplossing. Met als gevolg dat de (financiële) zelfredzaamheid en het welzijn van inwoners wordt vergroot. Ernstige problemen en intensieve hulp zoals schuldsanering kan worden voorkomen. Soms is bijvoorbeeld het gezamenlijk aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen al voldoende om verdere betaalachterstanden te voorkomen."

Onderdeel van brede schuldenaanpak
De 14 Twentse gemeenten investeren in goede schulddienstverlening en preventie om (problematische) schulden en crisissituaties bij inwoners te voorkomen. Vroegsignalering is één van de pijlers binnen de brede schuldenaanpak die in Twente is gestart. Vele ketenpartners zijn aangesloten. Henriette Setz, directeur Klant en Operations bij Menzis: "De samenwerking is voor ons belangrijk. Zorgverzekeraars hebben -vaak als eerste- zicht op de betalingsachterstanden, en deze kwetsbare doelgroep kampt bovendien vaak met een lagere gezondheid. Dat geeft ons de mogelijkheid om, samen met partners, actief te helpen bij het doorbreken van achterliggende problematiek om zo impact te maken op de kwaliteit van leven." De komende maanden starten de gemeenten met de vroegsignalering van schulden.