Ennatuurlijk gaat in beroep (cassatie) tegen de uitspraak van het Gerechtshof

07-04-2017

Drie klanten in de wijk Meerhoven in Eindhoven hebben in 2013 een rechtszaak aangespannen tegen Ennatuurlijk. Zij waren namelijk van mening dat Ennatuurlijk hen ten onrechte een deel van de aansluitbijdrage niet in één keer, maar periodiek in rekening bracht. Deze drie klanten hebben, in tegenstelling tot het overgrote deel van onze klanten, zelf hun woning laten bouwen en zelf een warmteaansluiting aangevraagd tussen 2003 en 2008.

In 2015 bepaalde de Rechtbank dat Ennatuurlijk deze periodieke aansluitbijdragen in rekening mocht brengen en dat de in rekening gebrachte tarieven redelijk waren. De Rechtbank stelde dat er geen sprake is van dubbele kosten. Vervolgens zijn deze drie klanten bij het Gerechtshof in hoger beroep gegaan.

Het Gerechtshof heeft op 4 april 2017 bepaald dat Ennatuurlijk in het offertetraject voor de zelfbouwkavels van deze drie klanten onvoldoende duidelijk was in haar communicatie. Volgens het Gerechtshof was het voor deze drie klanten niet duidelijk dat er naast de eenmalige aansluitbijdrage bij het aansluiten van de woning ook een periodieke bijdrage in rekening zou worden gebracht. Het Gerechtshof concludeert dat Ennatuurlijk vanwege deze onduidelijkheid in de offerte deze periodieke bijdrage niet in rekening had mogen brengen. Ennatuurlijk moet dat deel van het tarief terugbetalen aan deze drie klanten.

Het Gerechtshof heeft, in tegenstelling tot de Rechtbank, geen uitspraak gedaan over de redelijkheid van de periodieke aansluitbijdrage. Het Gerechtshof heeft immers alleen gekeken naar het offerteproces voor mensen die zelf een huis hebben laten bouwen. Het Gerechtshof spreekt zich niet uit over situaties waarin de warmteaansluiting in bijvoorbeeld projectbouw is gerealiseerd. Een situatie die geldt voor het overgrote deel van de klanten van Ennatuurlijk.

Het standpunt van de Rechtbank in 2015 dat Ennatuurlijk periodieke aansluitbijdragen in rekening mocht brengen, dat de in rekening gebrachte tarieven redelijk waren en dat Ennatuurlijk geen dubbele kosten in rekening heeft gebracht, blijft hiermee ongewijzigd.

Ennatuurlijk gaat in beroep (cassatie) bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak van het Gerechtshof