Nieuws


Ennatuurlijk neemt warmtelevering over van Woonbedrijf ieder1

Datum
02 februari 2017
Body tekst

Ennatuurlijk en Woonbedrijf ieder1 tekenen samenwerkingsovereenkomst voor levering van warmte aan ruim 600 woningen.

Per 1 januari 2017 is Ennatuurlijk de nieuwe warmteleverancier voor ruim 600 huurders van Woonbedrijf ieder1 in Deventer. Het gaat hierbij om wooncomplexen met een collectief warmtesysteem waarbij de warmtekosten verdeeld worden onder de huurders. Voorheen trad het Woonbedrijf zelf op als leverancier. Ennatuurlijk is nu verantwoordelijk voor de warmtelevering, klantcontact, facturatie en het verhelpen van storingen buiten de woning.

Keuze voor Ennatuurlijk

Woonbedrijf ieder1 ziet het als haar kerntaak om betaalbare woningen te verhuren en het gemak voor de huurder te optimaliseren. Daarom is besloten om de levering van warmte over te dragen aan professionals die in staat zijn om de klant goed te bedienen. Na een aanbestedingstraject heeft ieder1 gekozen voor Ennatuurlijk als nieuwe leverancier. Leo Hendriks, directeur-bestuurder van Woonbedrijf ieder1 is ervan overtuigd dat de huurders hiervan profiteren. “Ennatuurlijk heeft ruim 70.000 klanten waaraan ze warmte leveren, een eigen klantenservice en vele jaren ervaring. We hebben goede afspraken gemaakt die nu in de overeenkomst worden vastgelegd. Bovendien biedt deze overgang kansen voor het verder verduurzamen van de warmtelevering in Deventer”.

Ennatuurlijk en ieder1 hebben afspraken gemaakt over de tarieven en de dienstverlening voor de komende 15 jaar. Huurders zijn via brieven en bijeenkomsten geïnformeerd over de wijzigingen.