Body tekst

Geef warmte de leiding!

Ennatuurlijk ondertekende op donderdag 18 juli samen met milieuorganisaties Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Vattenfall, Eneco, Eteck en Veolia het Warmtepact. Met als doel de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen. Warmtenetten zijn nodig om Nederland aardgasvrij te laten wonen.  Het streven is om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet.  En daarnaast de warmtenetten boven de 2.500 aansluitingen in 2040 volledig te hebben verduurzaamd.

Eenmaal verduurzaamd zijn aardwarmte, zonnewarmte, aquathermie en restwarmte de hoofdbronnen. Duurzaam biogas, groene stroom of groene waterstof zijn voorbeelden van piekbronnen. Vanaf 2021 is voor ieder huishouden, aangesloten op een warmtenet, een warmte-etiket beschikbaar. Hierop is te zien waar de warmte vandaan komt  en hoeveel CO2-besparing dit oplevert.

Pact met pit
Natuur & Milieu is initiatiefnemer van het Warmtepact. Zij ontwikkelde daartoe de ‘Warmtewijzer’, dit model vormt de basis van het pact.  Een warmtenet is beter voor het klimaat dan gasgestookte cv-ketels en het vermindert de vraag naar Gronings gas. Maar de duurzaamheid van de warmte is wel een aandachtspunt. Bedrijven die dit pact sluiten, gaan daar heel serieus mee aan de slag. Het pact is inwerking getreden, maar nieuwe toetreders blijven welkom.

Meer informatie over het Warmtepact en wat het precies inhoudt leest u hier.