Body tekst

Wij werken hard aan het verduurzamen van onze warmtenetten. Een aantal van onze warmtenetten zijn al heel duurzaam, bij andere netten is er nog werk aan de winkel. De warmte-etiketten laten in één oogopslag zien welke warmtebronnen er in een net in gebruikt worden. Is het warmte uit de industrie of warmte uit de aarde? En wat was de CO₂-besparing ten opzichte van verwarmen met een cv-ketel op aardgas in 2021? Dat laten we graag aan zien. Vandaag publiceerden we de cijfers van onze warmtenetten over 2021. De warmte-etiketten worden niet alleen op deze website gepubliceerd. Wij kiezen ervoor om daarnaast een magazine uit te geven dat in het teken staat van warmte. 

Doorpakken - ons magazine over warmte 

De warmte-etiketten worden niet alleen op deze website gepubliceerd. Wij kiezen ervoor om daarnaast een gratis magazine te maken dat in het teken staat van warmte. De warmte-etiketten vormen een belangrijk onderdeel van dit magazine, dat Doorpakken heet. Klanten en andere partners krijgen met dit magazine niet alleen inzicht in de duurzaamheidscijfers van de warmtenetten van Ennatuurlijk. Ze zien ook waar de warmte uit het warmtenet vandaan komt, wat de toekomstplannen van Ennatuurlijk voor het betreffende warmtenet zijn en hoe wij doorpakken in lokale energie. 

Download het magazine

Gemiddelde CO₂-besparing van 51% in 2021 

Ennatuurlijk behaalde in 2021 een gemiddelde CO₂-besparing van 51% en is daarmee gelijk aan 2020. Dit is een mooi resultaat, maar we werken natuurlijk hard aan een verdere verbetering. Onze doelstelling is namelijk 70% CO₂-besparing in 2030 en 100% in 2040.  

Dat de duurzaamheid van onze netten gemiddeld gelijk is gebleven, betekent niet dat er geen stappen zijn gezet. Zo is de CO₂-reductie van ons grootste warmtenet in Midden- en West-Brabant verder verbeterd. Daarnaast is de levering van warmte uit de industrie aan het warmtenet Noord-West Entree in Maastricht hervat doordat de technische problemen bij papierfabriek Sappi zijn opgelost. 

Helaas zijn er ook netten waar we een verslechtering zien. In totaal hebben we 59 warmtenetten. En ondanks een gemiddelde CO₂-besparing van 51% zijn er 42 warmtenetten (goed voor ongeveer 19% van onze totale warmte-afzet) waar een negatieve CO₂-besparing gerapporteerd wordt. We werken hard aan oplossingen. De meest voorkomende oorzaak van een negatieve CO₂-besparing is een fossiele bron zoals een gasgestookte ketel of warmtekrachtkoppeling (WKK).   

Benieuwd naar de warmte-etikken?

Bekijk hier de cijfers van al onze netten