Body tekst

Ook Breda maakt de overstap naar aardgasvrij wonen en werken. Warmtenetten spelen hierin een belangrijke rol. Ennatuurlijk helpt de gemeente haar plannen uit te voeren met de aanleg van de warmtesingel. Dit is een vijf kilometer lange warmteleiding die grotendeels langs de singel loopt. Fase 1 is oktober 2021 al afgerond. Op 1 juni a.s. start Ennatuurlijk met de aanleg van fase 2 & 3. Medio 2023 moet de warmtesingel klaar zijn. 

Start aanleg warmtesingel

De aanleg start op twee locaties; namelijk de Middellaan en de Vredeburghsingel. Projectmanager Ennatuurlijk Joris Mestrom: “Ennatuurlijk zorgt samen met aannemer Heijmans dat de bewoners van Breda zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden. We proberen zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met de gemeente Breda, zodat onze werkzaamheden gecombineerd worden en de straat maar één keer open hoeft. Ook proberen we de wegen en fietspaden zoveel mogelijk vrij te houden, om de overlast voor het verkeer te beperken. Van tevoren worden omwonenden ingelicht, zodat ze weten wat er gaat gebeuren. Ze kunnen de werkzaamheden ook volgen via de Bouwapp. Daar plaatsen we ook foto’s met uitleg van wat we aan het doen zijn. In de eerste fase kregen we daar leuke reacties op van de bewoners.”  

Lees hier alles over de warmtesingel

Warmtenet Breda

In 2044 wil Breda CO2 neutraal zijn, verminderen van aardgas is daarin zeer belangrijk. Samen met bewoners, ondernemers en woningcorporaties schreef de gemeente een transitieplan om naar gasloze wijken te gaan. Op deze kaart zijn kansrijke buurten aangewezen die uiterlijk 2030 van het gas kunnen zijn. Ton Goossens, key accountmanager Ennatuurlijk: “Met de warmtesingel geven we een aantal buurten de mogelijkheid om te kiezen voor duurzamere warmte via een warmtenet. In Breda ligt al een uitgebreid warmtenet, waarop zo’n 20.000 huishoudens en 100 bedrijven zijn aangesloten. Dankzij de warmtesingel kunnen nog eens 7.000 huishoudens en 100 bedrijven kiezen voor een warmteaansluiting. Nieuwbouwproject The Marker en zwembad Sonsbeeck hebben als eerste getekend. 

De warmtesingel verbindt het warmtenet aan de ene kant van de stad met de andere kant, waardoor een ring van netten ontstaat. Dat maakt het mogelijk om het net verder uit te breiden, zodat een warmteaansluiting mogelijk wordt voor de helft van de stad. Via het net levert Ennatuurlijk warmte van warmtebronnen uit de buurt. Het grootste deel is op dit moment afkomstig van de RWE-centrale in Geertruidenberg. Ook zijn er plannen voor aardwarmte (geothermie) en warmte uit de industrie uit Moerdijk. 

Meer over het warmtenet in Breda