Body tekst

Ennatuurlijk heeft zich aangesloten bij de Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’. Doel is om de warmtebranche veiliger te maken, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun krachten bundelen om de warmtebranche veilig te houden en nog veiliger te maken. De komende jaren zal de druk op de warmtebranche toenemen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid in de sector. Iedereen heeft er belang bij dat veiligheid voorop staat bij de realisatie en het onderhoud van infrastructurele werken, gebouwen en installaties in de warmtebranche. De Governance Code toont aan dat wij gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving. We nemen daarvoor de noodzakelijke maatregelen en zorgen ervoor dat veiligheid in ons bedrijf en de branche voorop staat. Veiligheid is voor ons niet onderhandelbaar.

ea6452bc-a5d3-4d48-a103-ef145312671a.jpg

De uitgangspunten van de code zijn:

1. Goede voorbereiding is veilige uitvoering

2. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid

3. Onveilig? Spreek elkaar aan

4. Veiligheid gedragen op alle niveaus

5. Samen leren van successen en incidenten

6. Veiligheid is niet onderhandelbaar

Initiatiefnemers van de Governance Code zijn Nuon Warmte, Eneco, A.Hak, MVOI, Nijkamp Aanneming, Siers, Van den Heuvel aannemingsbedrijf, Visser & Smit Hanab. Ennatuurlijk sluit zich uiteraard graag bij dit initiatief aan!