Ennatuurlijk zet in op duurzaamheid en innovatie

24-04-2019

Collega Frank Soons wordt onze nieuwe manager Duurzaamheid en Innovatie. Hiermee geeft Ennatuurlijk extra aandacht aan deze thema’s. Duurzaamheid is een van de belangrijkste pijlers van Ennatuurlijk en gaat hand in hand met innovatieve oplossingen. Initiatieven voor vernieuwing en verduurzaming werden voorheen door verschillende afdelingen opgepakt. Om activiteiten te coördineren en ideeën tot uitvoering te brengen is de functie van Manager Duurzaamheid en Innovatie geïntroduceerd. 

Frank Soons manager duurzaamheid en innovatie Ennatuurlijk

 

 

 

 

 

 

 

Frank: “Allereerst vind ik het super gaaf dat ik mij volledig mag gaan richten op deze thema’s. Ik zie het als een belangrijke opdracht en een stevige uitdaging. Het wordt mijn taak om te bekijken wat er allemaal binnen en buiten Ennatuurlijk gebeurt op het gebied van duurzaamheid en innovatie voor de warmte en koude oplossingen. Daarvoor ga ik met collega’s en partners aan de slag om de ideeën die er zijn succesvol uit te voeren. De innovatieve oplossingen moeten onze dienstverlening uiteindelijk verder verbeteren. Waarbij het uitgangspunt is dat we betrouwbare, duurzame en betaalbare warmte leveren aan onze klanten op korte en lange termijn.”

Innoveren kunnen we niet alleen. Samenwerking met andere partijen is van essentieel belang. “Ik ga zeker de samenwerking opzoeken met verschillende partners. We hebben namelijk het gezamenlijke doel om te verduurzamen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in het ontwerp Klimaatakkoord waarin de ambitie staat om tegen 2030 1,5 miljoen huishoudens op een duurzaam alternatief voor gas aangesloten te hebben. Een warmtenet is een goed alternatief en zal een belangrijke rol in de energietransitie spelen.  Zeker in dichtbebouwde gebieden waar een duurzame warmtebron te vinden is. Momenteel maken we al gebruik van restwarmte, biomassa en warmte en koude opslag. Maar we willen ook graag andere duurzame bronnen gaan onderzoeken en onze bestaande netten verder optimaliseren. En naar die oplossingen zal ik dan ook opzoek gaan.”

Ennatuurlijk is erg blij met de nieuwe rol van Frank en hoopt hiermee in een mooi tempo te kunnen verduurzamen en innoveren.