Body tekst

Meer dan 100.0000 woningen van het aardgas halen met een regionaal warmtenet. Dat is het doel waar Cogas, Twence en Ennatuurlijk al meer dan drie jaar gezamenlijk aan werken. Aan dit prettige partnerschap met Ennatuurlijk is helaas een einde gekomen. 

Op donderdag 30 maart heeft Suzanne Sweerman namens Ennatuurlijk formeel aangekondigd zich terug te trekken als partner voor de ontwikkeling van het Regionaal Warmtenet Twente (RWT). De aanleiding is het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmtevoorziening van minister Jetten, waarin wordt bepaald dat de infrastructuur van warmtenetten in handen moet zijn van een of meer publieke partijen of waarbij publieke partijen door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf doorslaggevende zeggenschap hebben. 

Zeggenschap noodzakelijk voor leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid 

Suzanne Sweerman, directielid bij Ennatuurlijk: ‘De Warmtewet verplicht tot leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid en dat kunnen wij niet garanderen met een minderheidsbelang. Het geeft ons dan onvoldoende grip op de bedrijfsvoering en het managen van de risico's. Dat zijn voor Ennatuurlijk noodzakelijke voorwaarden. Daarom hebben we de keuze gemaakt om een stap opzij te zetten voor het Regionaal Warmtenet Twente (RWT). We zijn teleurgesteld dat we ons tot deze stap genoodzaakt voelen. Het ontwikkelen van nieuwe warmtenetten versnelt de energietransitie en dat is precies onze missie bij Ennatuurlijk. We gaan ons nu focussen op bestaande klanten en assets, zoals in Enschede, het verder verduurzamen van onze grote warmtenetten en het versterken van onze positie in kleine collectieve netten. Daarover zijn we in gesprek met onze partners.’ 

Volledige keten 

Bert Frowijn, directeur Innovatie & Projecten Twence, en Richard Lohuis, directeur Transitie Cogas, betreuren dit. ‘Onze samenwerking was enorm fijn, waarin we een gezamenlijke verantwoordelijkheid namen in het verduurzamen van de regio. Maar we begrijpen de situatie waarin Ennatuurlijk zich bevindt’. Betekent dit een stap terug voor het RWT? ‘Nee, het Regionaal Warmtenet Twente wordt volop doorontwikkeld door de beide publieke partijen Cogas en Twence. We dekken als publieke partijen, met de Twentse gemeenten als aandeelhouders, samen de volledige keten af van producent tot leverancier. We staan aan het begin van een grote uitdaging, waarin ons eerste doel blijft om Hengelo aan te sluiten. Wij blijven ons maximaal inzetten en zorgen ervoor dat de duurzame warmte bij de mensen thuiskomt’. 

Suzanne Sweerman: ’Hopelijk versnelt onze stap opzij de realisatie van een Regionaal Warmtenet Twente met de gewenste publieke aandeelhouders. De publieke-private droom waarmee we duurzame warmte kunnen leveren aan 100.000 huishoudens is nog steeds een lonkend perspectief en die droom blijven we aanmoedigen, alleen nu vanaf de zijlijn.’