Body tekst

Ernst Japikse is op 16 maart 2020 gestart als Algemeen Directeur bij Ennatuurlijk.

Japikse heeft hiervoor diverse rollen vervuld, veelal met een maatschappelijke relevantie. Zo was hij bij de Nederlandse Spoorwegen als Directeur Klantenservice betrokken bij het bevorderen van duurzame mobiliteit en daarmee het beperken van de CO2-uitstoot. Daarnaast is Japikse actief geweest bij Alliander, Stedin en BAM, waar hij betrokken was bij de energietransitie. En vanuit zijn functie bij AEB (Afval Energie Bedrijf te Amsterdam) richtte Japikse zich op circulariteit.

Japikse: “Warmte en koude zijn onmisbaar in de energietransitie. Ennatuurlijk is de business partner om deze verandering ook daadwerkelijk te realiseren met behulp van innovatieve en duurzame oplossingen.”