Body tekst

Enkele weken geleden is de boring naar aardwarmte afgerond en is er gestart met het binnenhalen, verwerken en interpreteren van alle testgegevens. De eerste resultaten van de brontest geven op dit moment onvoldoende zekerheid over het vermogen van de aardwarmtebron om per direct door te gaan met de aanleg van het warmtenet en de aardwarmte-installatie. De temperatuur van het water is goed, en zelfs hoger dan verwacht (99 graden). Maar de doorstroming van het water in de ondergrond is tijdens de brontest vooralsnog onvoldoende gebleken, waardoor extra onderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek zal mogelijk enige maanden duren. Op de locatie zal de komende weken geen tot weinig activiteit zijn. Mogelijk zal er over een paar weken met een hijskraan onderzoek aan de put verricht worden.