Body tekst

In de Kruidenbuurt in Tilburg wordt hard gewerkt aan het verduurzamen van 481 woningen. Hiervan krijgen 200 woningen uit de jaren ‘60 een aansluiting op het warmtenet. Een goede samenwerking en samen leren is in dit traject essentieel. 

Een van de uitdagingen in de energietransitie is om bestaande bouw van het aardgas af te halen. De totale woningvoorraad van miljoenen woningen moet voor 2050 verduurzaamd zijn. Hier is vaak een flinke renovatie voor nodig. Je kunt een bestaande (voornamelijk oudere) woning namelijk niet zomaar aansluiten op een andere warmtebron maar zult bijvoorbeeld eerst moeten isoleren. Bij een aansluiting op het warmtenet is dit niet van toepassing. Daarbij zijn veel minder aanpassingen in de woning nodig.

Kruidenbuurt Tilburg Warmtenet EnnatuurlijkEen mooi voorbeeld waarbij het wel lukt is de Kruidenbuurt in Tilburg. Daar werden in 2021, na groot onderhoud, 200 woningen aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Wij werken daarin nauw samen met de woningcorporatie, nutspartijen, gemeente en de aannemers. De uitvoering van het groot onderhoud in de wijk startte in september 2020 met het buitenwerk zoals het vervangen van de houten kozijnen door kunststof, het aanbrengen van isolatie en het vervangen van de daken. Ook zijn alle woningen voorzien van goede ventilatie en alle daken, op individueel verzoek van de huurders, voorzien van zonnepanelen

En ook de bewoners zijn hierbij belangrijk. Zij zijn in het hele onderhoudstraject meegenomen en hebben met ruim 70% van de bewoners voor gestemd voor een aansluiting op het warmtenet. Ook nu we zijn gestart met de werkzaamheden houden we hen op de hoogte door bijvoorbeeld een infographic waarin we zoveel mogelijk in beeld laten zien wat ze de komende maanden kunnen verwachten maar ook door het organiseren van een bewonersavond, brieven en inloopmomenten. Ook combineren we werkzaamheden zodat we de overlast zoveel mogelijk beperken.

Bestaande gebouwen aansluiten op het warmtenet

Het traject van gas naar warmte in bestaande bouw is nog relatief nieuw voor Ennatuurlijk. We sluiten nu voornamelijk nieuwbouw aan op het warmtenet of we bouwen een blokaansluiting in een flat of appartementencomplex om naar individuele aansluitingen per woning. Warmte naar warmte dus. Toch ligt er een grote opgave om ook bestaande bouw van het gas af te halen. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. We hebben veel geleerd uit het project in Tilburg. Waar liepen we tegen aan? Moeten we zaken nog beter of juist anders afstemmen? Hoe ervaren bewoners het proces? Kunnen we onze communicatie nog beter laten aansluiten bij de behoefte van de bewoners? Dit soort vragen houden we continu in de gaten. Dit project is een mooie stap in de verduurzaming van Nederland en dan in het bijzonder in het verduurzamen van bestaande woningen.

Lees meer over het warmtenet in Tilburg