Body tekst

Het Enschedese Stadskantoor, de Noordmolen, het Nationaal Muziekkwartier, het Muziekcentrum en het Conservatorium zijn sinds begin september aangesloten op het warmtenet in Enschede. Dit zorgt ervoor dat deze gebouwen geen gebruik meer maken van aardgas. Hiermee zet de gemeente Enschede een grote stap in het verduurzamen van haar eigen gebouwen.  

Het warmtenet in Enschede maakt gebruikt van een duurzame warmtebron en is al twee jaar op rij uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland. Met de aansluiting van de gemeentelijke gebouwen op het warmtenet wordt jaarlijks zo’n 326.000 m3 gas minder verbruikt en daardoor 586 ton CO₂ bespaard. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 217 huishoudens.  

Het warmtenet zal in de toekomst een belangrijke rol krijgen in de warmtevoorziening van Enschede. Uit de Transitievisie Warmte Enschede die onlangs is opgesteld en op dit moment ter inzage ligt, blijkt dat het warmtenet voor een groot aantal wijken het goedkoopste alternatief voor aardgas is. De verwachting is daarom dat het warmtenet de komende jaren nog verder uitgebreid gaat worden. 

Lees meer over het warmtenet in Enschede