Body tekst

Leeuwarden zet een grote stap op het gebied van duurzame warmte. Wethouder Herwil van Gelder tekende​ namens de gemeente Leeuwarden een intentieovereenkomst met warmtebedrijf Ennatuurlijk om te onderzoeken of in Leeuwarden een warmtenet op aardwarmte (geothermie) kan worden gerealiseerd. Beide partijen verkennen of aan de geplande geothermiebron op het Zwettepark een warmtenet kan worden gekoppeld.

Een warmtenet op basis van aardwarmte is een uitstekende oplossing om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzame energie te realiseren. Het project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling in het klimaatakkoord om een gemiddelde CO₂-reductie te realiseren van 70% in 2030 ten opzichte van een huidige cv-ketel op aardgas.

Lees meer over aardwarmte

Uitgangspunt is dat de intentieovereenkomst tussen gemeente Leeuwarden en Ennatuurlijk leidt tot een samenwerkingsovereenkomst. Het bestaande warmtenet in Leeuwarden kan via aardwarmte en andere bronnen, zoals restwarmte, groeien naar een warmtenet dat meer dan de helft van alle huishoudens en bedrijven in Leeuwarden van duurzame warmte kan voorzien.

Lees meer over het warmtenet in Leeuwarden