Green Deal ondertekend voor verduurzaming warmtevoorziening Hengelo

18-06-2016

Vanmiddag hebben 9 samenwerkende partijen, waaronder Ennatuurlijk, hun handtekening gezet onder de Green Deal. In de Green Deal werken de publieke en private partners samen aan verduurzaming en uitbreiding van Warmtenet Hengelo en de versnelde verduurzaming van de High Tech System Park (HTSP) door de aansluiting op Warmtenet. Dankzij dit innovatieve project behalen partijen een energiebesparing van ca. 0,2 PJ. Naast andere belangrijke prestaties omvat de Green Deal een rijksbijdrage van € 3,0 miljoen.

Samenwerking aan duurzame energie
De Green Deal zelf is een samenwerking tussen 9 partijen voor verduurzaming van de warmtevoorziening in Hengelo. Door deze samenwerking kan het Warmtenet Hengelo een laag temperatuur warmtenet worden, gevoed met industriële restwarmte. Het Warmtenet Hengelo levert daarmee een CO2-besparing op van 2.500 ton per jaar met groei naar 5.000 ton of meer, vergelijkbaar met het energieverbruik van 1550 tot 3100 huishoudens. Fantastisch voor Hengelo en uniek in Nederland.

De Green Deal WNH/HTSP is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen overheden en bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de energietransitie en innovatie in Overijssel.

Tijdens de bijeenkomst draaiden de vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en de private partijen Fudura, Alliander, High Tech Systems Park, Akzo Nobel en gezamenlijk aan een grote afsluiter. Door de afsluiter symbolisch open te zetten, werd digitaal zichtbaar hoe de backbone van Warmtenet Hengelo de omgeving van warmte zal voorzien.

Videoboodschap van minister Kamp over de Green Deal van het Warmtenet Hengelo.