Klanten in B-Buurt Tilburg ontvangen teveel betaalde aansluitbijdrage terug

06-03-2017

Ennatuurlijk heeft een grootschalig onderzoek gehouden onder 3.862 huishoudens uit de B-Buurt in de wijk Reeshof in Tilburg. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 749 klanten uit de betreffende buurt onterecht langer dan 30 jaar periodieke aansluitbijdrage hebben betaald. De klanten die teveel betaald hebben ontvangen dit bedrag terug.

Erik Stronk, Directeur van Ennatuurlijk: “Aanleiding voor dit onderzoek was de melding van enkele oplettende klanten die Ennatuurlijk hebben benaderd omdat de startdatum voor de periodieke aansluitbijdrage niet zou kloppen. Deze klanten wonen bijna allemaal in een woning met bouwjaar 1982, 1983 en 1984. In deze periode is de periodieke aansluitbijdrage geïntroduceerd in Tilburg maar zijn, naar nu blijkt, niet altijd de juiste bouwjaren geregistreerd. We hebben naar aanleiding van deze meldingen besloten om alle bouwjaren van woningen van onze klanten in de B-Buurt te controleren. We betreuren dat dit in het verleden niet goed gegaan is, maar we gaan dit corrigeren.”

Alle klanten in de B-Buurt zullen voor 12 maart aanstaande door Ennatuurlijk benaderd worden. In dit schrijven wordt aangegeven of er sprake is van een eventuele correctie.

Erik Stronk: “We hebben ook steekproefsgewijs controles uitgevoerd op bouwjaren van woningen buiten de B-buurt. Daar zijn geen verschillen uit naar voren gekomen. Desondanks gaan we voor alle zekerheid ook een diepgaander onderzoek doen naar de bouwjaren van woningen buiten de B-buurt. Klanten worden door ons binnen twee maanden benaderd, mocht er aanleiding zijn voor een correctie.”

Vorig jaar heeft Ennatuurlijk ruim 15.000 klanten een aanbieding gedaan om de periodieke aansluitbijdrage af te bouwen. Deze oplossing voor een langlopend conflict met Stichting Reeshofwarmte werd pas van kracht als 70% van de klanten aan zou geven achter de oplossing te staan. Inmiddels heeft bijna 80% ingestemd en is de oplossing van kracht geworden. Door het hanteren van onjuiste bouwjaren hebben 129 klanten onterecht een aanbieding ontvangen om de periodieke aansluitbijdrage af te bouwen. De correcties naar aanleiding van de controle op de bouwjaren hebben minimale invloed op het percentage getekende overeenkomsten.

Achtergrond

In 2011 zijn alle klanten door de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk aangeschreven met het verzoek om de startdatum van de aansluitbijdrage te controleren. Omdat het aannemelijk is dat niet alle klanten in 2011 hebben gereageerd op het verzoek om de startdatum van de aansluitbijdrage te controleren, heeft Ennatuurlijk de gegevens van het Kadaster, de gemeente en de eigen administratie vergeleken. Op basis hiervan zijn de data in de administratie, indien van toepassing, gecorrigeerd.

Aanvulling 9 maart 2017

Zoals door ons gemeld, heeft de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk (ELES) klanten in 2011 een brief gestuurd met informatie over de periodieke aansluitbijdrage. In die brief werd de looptijd en einddatum voor de aansluitbijdrage genoemd. Daarnaast werd in die brief aangegeven hoe klanten konden reageren. Een aantal klanten heeft toen gemeld dat de data niet klopten en dat is hersteld. Bij nalezing van deze brief erkennen we dat de brief duidelijker had kunnen en moeten zijn over de bedoeling om de startdatum te controleren.

Nadat een aantal klanten zich recent bij Ennatuurlijk heeft gemeld met de mededeling dat de aansluitdata niet klopten, hebben we dat meteen onderzocht. Uiteraard zullen we teveel betaalde aansluitbijdragen terugbetalen. Alle klanten in de B-buurt in de Reeshof in Tilburg ontvangen hierover persoonlijk bericht. Verder controleren we de juistheid van de aansluitdata van overige klanten in Tilburg.