Body tekst

Op 3 oktober vindt het Nationaal Warmte Congres plaats op de Floriade in Almere! Net Nationaal Warmte Congres is hét platform war de warmtesector jaarlijks bij elkaar komt om te praten over de warmtetransitie en elkaar te inspireren met concrete voorbeelden.  

Er wordt in het coalitieakkoord van het kabinet sterk ingezet op een goed klimaatbeleid. Niet alleen met een sterke energiemix die bestaat uit hernieuwbare energiebronnen zoals aardwarmte, groen gas en aquathermie, maar ook verduurzaming door middel van warmtenetten vanuit warmtetransitie is een belangrijk punt hierin.  
 
Het is nu van belang dat de uitvoering ook daadwerkelijk op gang komt. Onder andere het versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten, het actief betrekken van burgers bij het klimaatbeleid en het realiseren van nieuwe energie-infrastructurele projecten zijn essentieel. Dit is onder andere te zien bij het verduurzamen van warmtenetten op wijkniveau. Middelen komen beschikbaar, maar van de sector wordt verwacht dat zij samen met alle stakeholders de juiste strategie ontwikkelen voor een wijk, gemeente of gebied. 

Ennatuurlijk verzorgt ook twee sessies op het congres  

1) Wij verzorgen een praktijklabsessie die je meeneemt in hoe wij aan de slag gaan met het ontdekken van nieuwe bronnen, de nieuwste brontechnieken uitproberen en slimmigheden bedenken waarmee levering van warmte en koude nét een stukje efficiënter kan.  

Wij zijn als warmtebedrijf dagelijks bezig met het verduurzamen van bestaande warmtenetten en het aanleggen van nieuwe. Niet alleen houden wij ons bezig met het verduurzamen, ook hebben wij te maken met andere uitdagingen, waaronder de nieuwe warmtewet, energieprijzen, prijzen van materialen en leveringszekerheid.  
 
2) Ennatuurlijk verzorgt daarnaast ook een kennistafelsessie. 
Tijdens deze sessie gaan wij bij woningcorporaties interesse wekken dat je bij ons aan het juiste adres bent als ervoor gekozen wordt om, als woningen die nog aangesloten zijn op aardgas, over te schakelen naar een duurzamere keuze: ons warmtenet. Wij gaan laten zien dat wij de kennis en kunde in huis hebben om de samenwerking aan te gaan met de woningcorporaties om bewoners te voorzien van warmte. 
 
Daarnaast vertellen wij tijdens deze sessie meer over Zekervooruit: een concreet en op de lokale situatie van elke woningcorporatie afgestemd stappenplan waarin de betrokken partijen samen en oog voor de bewoners hebben. Zekervooruit geeft zowel de woningcorporaties als bewoners houvast en overzicht. Onze negen overzichtelijke fases lichten wij toe tijdens deze sessie.  

Kom langs bij onze stand 

Onze experts staan voor je klaar om je te inspireren met warmte-en koude-oplossingen voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Komt langs bij onze stand. Wij maken graag kennis met je! 

Wil je graag aanwezig zijn bij het Nationaal Warmte Congres? Dat kan! 

Meld je aan via deze link