Nieuws

12-09-2017 Samen naar een duurzaam Nederland

In Nederland worden bijna alle huizen verwarmd met gas. De regering heeft besloten dat we deze fossiele brandstof na 2050 niet meer gebruiken. De overstap naar een gasloos Nederland is een enorm grote klus die alleen gaat lukken als we alle beschikbare duurzamere technieken gebruiken. En een klus die alleen gaat lukken als we samenwerken. 

Wij willen hierbij reageren op de recente uitspraken van Essent over warmtenetten. De tijd van discussiëren is volgens ons voorbij. Die luxe hebben we niet meer. We moeten met zijn allen bouwen aan de energietransitie. En dat doen wij al elke dag met veel passie bij Ennatuurlijk. Wij hebben kleinschalige warmtenetten door heel Nederland en werken hard aan diverse nieuwe netten.

We hebben bijvoorbeeld warmtenetten op biogas uit vergisters, warmte/koude opslag, biomassa en restwarmte uit de industrie. Een aantal van onze netten wordt nog op gas gestookt en ook die maken we stap voor stap duurzamer. Het mooie van warmtenetten is namelijk dat de bronnen mee kunnen veranderen met nieuwe inzichten en technieken, zonder dat warmteklanten daar iets van merken. Aardwarmte is zo’n nieuwe techniek die we de komende jaren in een aantal van onze netten gaan inzetten.

We hebben warmtenetten heel hard nodig om de energietransitie te laten slagen, net als andere alternatieven voor gas, zoals all-electric oplossingen en biogas. We willen dan ook graag de handen ineen slaan om te zorgen dat we de komende jaren grote CO2-besparingen kunnen laten zien.

Op dit moment wordt slechts 5% van de huizen verwarmd door warmtenetten. Het overgrote deel van de woningen heeft dus nog een gasaansluiting die vervangen moet worden door een duurzamere warmtebron. Wij hopen dat Essent met net zoveel passie gaat helpen. We werken graag samen om de energietransitie een succes te maken.