Body tekst

Op 15 december 2022 heeft Ennatuurlijk de warmtetarieven 2023 gepubliceerd. Vanaf 01 januari 2023 gelden er nieuwe tarieven. De stijging van gasprijs en de stijging van alle overige kosten als gevolg van inflatie werken kostenverhogend op de prijzen van alle vormen van energie. Dus ook op de kosten van warmte. Daarnaast heeft de overheid het tijdelijke lage BTW % van 9% voor energie afgeschaft. Daarom zijn de tarieven hoger dan in 2022. 

Hoe komt het tarief tot stand 

Bij het bepalen van de tarieven hebben we scherp gekeken naar onze werkelijk gestegen kosten. De productie van warmte is deels afhankelijk van gas en elektriciteit. Ook de prijzen van onze duurzamere bronnen zoals biomassa, warmte uit de industrie en warmte uit afval zijn aan de gasprijs gekoppeld, via wetgeving en subsidies. Daarnaast heeft de hoge inflatie effect op onze kosten, bijvoorbeeld op het beheer van onze netten. Dit alles maakt een prijsverhoging helaas onvermijdelijk.  

Prijsplafond 

Om warmte voor iedereen betaalbaar te houden heeft de overheid ook een maximumtarief voor warmte vastgesteld, de zogenaamde plafondprijs. Dat betekent dat Ennatuurlijk klanten tot en met een verbruik van 37 Gigajoule het tarief van € 47,38,- betalen. Voor alles wat ze meer verbruiken, geldt het warmtetarief 2023 van € 78,24 per Gigajoule. Dankzij het gelijkblijvende tarief en de bijdragen van de overheid stijgen de kosten voor warmte minder hard.  

Als je zonder de plafondprijs zou rekenen, zijn de kosten met het Ennatuurlijk warmtetarief 2023 22% lager dan wanneer je gas van de drie grootste energiebedrijven zou afnemen (bron: energievergelijk.nl). De Ennatuurlijk tarieven gelden van 01 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Dat betekent dat deze tarieven 1 jaar vast staan en tussentijds niet meer wijzigen. In vergelijking met mensen met een gasaansluiting worden onze klanten met een vast jaartarief beter beschermd tegen onverwachte prijsverhogingen.  

Besparen 

Ennatuurlijk begrijpt de zorgen van haar klanten over de stijgende energiekosten. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van warmte en het blijft onze prioriteit klanten te helpen. We blijven voortdurend in contact, leggen duidelijk uit wat we kunnen, geven bespaartips en monitoren klantverbruik proactief waardoor we proberen te voorkomen dat klanten hun energierekening niet meer kunnen betalen en in financiële problemen komen.

 

Rendement 

De ACM controleert of warmtebedrijven de hogere energieprijzen aangrijpen om hun rendement te verhogen en kan zelfs ingrijpen als een rendement te hoog is. Daar staan wij helemaal achter. Transparantie is namelijk essentieel voor een succesvolle energietransitie, draagvlak en voor lokale samenwerking die daarvoor onmisbaar is. Uit de rendementstoets over het jaar 2019 en 2020 blijkt dat de marge (het rendement) van warmtebedrijven de afgelopen jaren is gedaald.   

Warmtenetten behoren tot de belangrijkste oplossingen voor de energietransitie die Nederland gasvrij moet maken en minder afhankelijk van energie uit het buitenland. Uiteindelijk zal de warmte voor elke warmtenet volledig fossielvrij geproduceerd worden, maar zover zijn we nog niet. Wij werken er dagelijks hard aan om dit streven te bereiken. Zover zijn we nog niet. Maar we werken hier dagelijks hard aan.

Lees hier meer over onze route naar CO2-neutraal

Op dit moment levert Ennatuurlijk warmte aan zo’n 85.000 huishoudens en 1.200 zakelijke aansluitingen door heel Nederland.