Body tekst

Tijdens het Nationaal Warmtecongres 2020 heeft Greenvis dit jaar opnieuw dé brancheprijzen voor warmtenetten in Nederland uitgereikt: één voor het duurzaamste en één voor het meest innovatieve warmtenet. Het warmtenet in Hengelo is de grote winnaar in de categorie meest innovatieve warmtenet van Nederland. Ennatuurlijk is als grootaandeelhouder van Warmtebedrijf Hengelo betrokken bij de ontwikkeling van dit warmtenet.  Daarnaast was Ennatuurlijk met het warmtenet van Enschede opnieuw genomineerd voor het duurzaamste warmtenet. Ook deze publieksprijs werd gewonnen. Onze collega Bas van Golde nam deze prijs namens Ennatuurlijk in ontvangst. We zijn supertrots op de waardering van het publiek en de bijdrage die we hiermee leveren aan het aan het verduurzamen van de regio Twente. 

Warmtebedrijf Hengelo: meest innovatieve warmtenet 

Het warmtenet in de gemeente Hengelo is gekozen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland.  Ennatuurlijk is als grootaandeelhouder van Warmtebedrijf Hengelo met Firan nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit warmtenet. Het warmtenet in Hengelo maakt optimaal gebruik van lokale restwarmte door toepassing van warmtecascadering: het hergebruiken van restwarmte. Dat is innovatief én duurzaam. Benieuwd waarom dit warmtenet zo innovatief is? Bekijk de video.

 

Warmtenet Enschede weer het duurzaamste warmtenet 

Op basis van het equivalent opwekrendement (EOR) werd door Greenvis de top tien duurzaamste warmtenetten vastgesteld. Het warmtenet in Enschede werd op basis van deze lijst in oktober al uitgeroepen tot het meest duurzame warmtenet van Nederland. De top drie uit deze lijst kregen tijdens het Nationaal Warmte Congres tevens de mogelijkheid om het publiek te overtuigen. Ook door het publiek is het warmtenet in Enschede uitgeroepen tot het meest duurzame warmtenet. En daar zijn we trots op!

De werkzaamheden voor de Warmtebaan zijn gestart in april 2018 en bestonden uit meerdere fases. Eerder waren de eerste en tweede fase al afgerond in onder andere de Oldenzaalsestraat, de Van Lochemstraat, en de Wenninkgaarde. De aangrenzende gemeentelijke panden zoals het Wilminktheater, het Muziekcentrum en het Stadskantoor worden ook aangesloten op de Warmtebaan. De uitbreiding van het huidige warmtenet met de Warmtebaan begint vanaf de aansluiting op het bestaande warmtenet, vlakbij de Zuidhollandlaan. In september 2020 is de derde fase afgerond: het leggen van leidingen in de wijken Mekkelholt en Deppenbroek vanaf de Stadshaard in Roombeek. De koppeling van alle bestaande netten breidt het totale warmtenet verder uit tot meer dan 200 kilometer.  

In de gemeente Enschede zijn ruim 8.500 huishoudens en 200 bedrijven in verschillende wijken aangesloten op verschillende warmtenetten. Aan hen levert Ennatuurlijk ruim 587.000 GJ warmte per jaar. De warmte voor het warmtenet in Enschede wordt, met meer dan 99,5 procent van de benodigde warmte, geleverd door grondstoffen- en energiebedrijf Twence. Daar wordt met behulp van een bio-energiecentrale warmte geproduceerd uit regionaal sloop- en afvalhout (B-hout) en indien nodig aangevuld met warmte uit de drie afvalverbrandingsinstallaties. Dit zorgt voor een besparing van CO2-uitstoot van 91 procent ten opzichte van cv-ketels op aardgas. Daardoor is het warmtenet in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland. Met de verdere toename van de CO2-afvang bij Twence wordt de warmtelevering op termijn zelfs CO2-negatief. 

De regio Twente omarmt de warmtetransitie 

Deze innovatieve initiatieven komen uit de regio Twente. Net als de rest van Nederland staat ook Twente voor een grote opgave; het CO2 neutraal maken van de regio. Twente heeft de ambitie om in 2050 energie neutraal te zijn. Op termijn moeten ze van het aardgas af. Twentse gemeenten hebben afspraken gemaakt over de regionale bijdrage aan het Klimaatakkoord. Eén daarvan is de warmtetransitie. Collectieve warmte voor de stedelijke omgeving is een goede optie. Duurzame restwarmte via een toekomstbestendig regionaal warmtenet is de oplossing. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling van Twente als warmteregio. Via een nieuw, te realiseren, warmtenet in Twente kan aan huishoudens in de regio een duurzaam en betaalbaar alternatief worden geboden voor de huidige gasaansluiting. Cogas, Ennatuurlijk en Twence onderzoeken samen deze mogelijkheid en hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend. Als samenwerkende partijen willen wij hiervoor een hoofdinfrastructuur aanleggen.

Meld je aan voor de workshop “slagkracht door ketensamenwerking” 

Tijdens de warmteweken op 3 december 2020 verzorgen zij gezamelijk de workshop ‘slagkracht door ketensamenwerking’ waarin ze deelnemers meenemen in de aanpak om de regio Twente nog verder te verduurzamen. Wat komt er kijken bij dit proces? Welke rollen en verantwoordelijkheden moeten ingevuld worden? Hoe betrekken we industrie en woningcorporaties om dit plan te laten slagen? Wat kan lokaal opgepakt worden en waar is hulp bij nodig? Hoe zit het met financiering? Op al deze vragen geven we antwoord. Deze workshop bijwonen? Aanmelden kan via onderstaande knop.

Aanmelden