Vervolgstap naar realisatie van aardwarmte in Brabant gezet

29-06-2017

Op 28 juni is een belangrijke stap gezet naar geothermie (aardwarmte) in Brabant. Friesland Campina, Bavaria, Mars, Ennatuurlijk en Geothermie Brabant ondertekenden hiervoor een overeenkomst.

Hiermee geven zij aan dat zij samen onderzoek uitvoeren naar de kansen voor geothermie in Brabant. Het komende half jaar worden er aanvullende onderzoeken gedaan naar de ligging en opbouw van bodemlagen die mogelijk kansrijk zijn voor geothermie. Met deze onderzoeken zal duidelijk worden welke plaatsen in Oost-Brabant mogelijk geschikt zijn voor boringen naar aardwarmte.

Aardwarmte

De warmte uit de aarde wordt steeds meer gebruikt als duurzame energie. In Nederland worden met name in de tuinbouw al kassen verwarmd door het warme water uit de aarde. Het warme water komt van 2 tot 4 kilometer diepte naar boven via een productieput, verwarmt via bovengrondse verwarmingsbuizen de kassen, en gaat via een put weer terug de ondergrond in, zodat de grondwaterdruk gelijk blijft. Uit een eerdere verkenning van de gemeenten Helmond, Breda en Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Brabant Water is gebleken dat er kansen zijn voor geothermie. Een productieput kan tot wel 20 miljoen m3 aardgas per jaar besparen. Dit is gelijk aan het gebruik van 13.000 huishoudens.

Paul Smeulders, voorzitter stuurgroep geothermie Brabant: ‘Fantastisch dat ook het bedrijfsleven nu deel neemt aan vervolgonderzoek! Met deze ontwikkeling zijn we weer een stap dichter bij een schone, duurzame bron van energie. Dit is de toekomst!’.

Duurzame bedrijfsprocessen

De betrokken bedrijven willen de warmte uit de aarde gebruiken om hun bedrijfsprocessen te verduurzamen. Maar de aardwarmte wordt ook gebruikt om via een warmtenet woningen in Helmond te verwarmen. Partijen zetten zich gezamenlijk in voor de verdere onderzoeken naar de meest geschikte locatie, maar ook voor de projectontwikkeling, afzetgaranties en distributie van de geproduceerde energie.

Jan Renier Swinkels, CEO van Bavaria, brak namens de participerende bedrijven een lans voor geothermie: “Verduurzaming is een licence to produce; de maatschappij vraagt het en wij willen het! Het moment is nu daar om ook industrie en stadsverwarming te voorzien van geothermie”.

Onderzoek

De eerste stap is het uitvoeren van een zogenoemd seismisch onderzoek. Dit wordt uitgevoerd met zogenaamde Vibro-trucks, die trillingen in de grond brengen en de weerkaatsing van deze trillingen op de verschillende aardlagen weer opvangen. Hiermee wordt een beeld geschetst van de diepe ondergrond. Het onderzoek wordt naar verwachting in het najaar uitgevoerd en neemt circa twee maanden in beslag. Naast de locaties van de bovengenoemde bedrijven wordt ook gekeken naar de bodem bij diverse glastuinbouwconcentraties in Oost-Brabant.

Geen overlast

De overlast voor inwoners bij deze campagne is beperkt en qua impact vergelijkbaar met maaiwerkzaamheden langs de openbare weg. De trillingen zijn op enige afstand nauwelijks meer voelbaar en ook maar van korte duur. Na de zomer wordt in Oost-Brabant een openbare informatiebijeenkomst voor inwoners over geothermie en het seismisch onderzoek in het bijzonder georganiseerd. Dit wordt later aangekondigd in de plaatselijke kranten en via de betrokken gemeenten.

Deze samenwerking is een onderdeel van de Greendeal Geothermie Brabant welke is gesloten in april 2016 tussen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Doel van deze Green Deal is het versneld realiseren van minimaal 5 geothermieprojecten in Brabant op een veilige manier met een standaard aanpak. Geothermie Brabant BV, een samenwerkingsverband tussen Hydreco Geomec en Energiefonds Brabant is penvoerder van deze samenwerking. Meer informatie is te vinden op www.geothermiebrabant.nl.