Warmte en het klimaatakkoord

12-07-2019

De energietransitie is in volle gang. Dat moet ook wel. Het Klimaatakkoord, dat eind juni getekend is, geeft aan dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder CO2 moet uitstoten. Dat bereiken we in de gebouwde omgeving o.a. door collectief van het aardgas af te stappen. En daarvoor moeten overheid, energieleveranciers, organisaties en bedrijven samen stevige stappen zetten. Duurzame warmte biedt hierbij kansen. Directeur van Ennatuurlijk, Erik Stronk, legt uit welke belangrijke rol warmte en Ennatuurlijk spelen in de overgang naar een aardgasvrije samenleving.

Jeukende handen

“We zijn blij dat er nu een concreet plan ligt voor de verduurzaming van de energievoorziening in de gebouwde omgeving. De opgave die de komende tien jaar voor ons ligt is enorm: 1,5 miljoen woningen moeten in 2030 van het aardgas af. Wij zijn in de unieke positie om hieraan een boost te geven! Zo’n 40% van die 1,5 miljoen woningen kan namelijk aangesloten worden op een warmtenet. Je praat dan dus over bijna 10% van alle woningen in Nederland. Ennatuurlijk heeft op tientallen locaties in Nederland een warmtenet. En we werken hard aan het uitbreiden van onze bestaande warmtenetten en het realiseren van nieuwe netten. Er ligt een gigantische klus. Wij hebben als Ennatuurlijk de ambitie om gemiddeld meer dan 10.000 nieuwe aansluitingen per jaar te realiseren. Een enorme klus waarvan onze handen gaan jeuken.”

warmtenet.JPG

Duurzaamheid voorop

“Het Klimaatakkoord maakt duidelijk dat er mogelijkheden zijn en noodzaak is om meer warmtenetten aan te leggen. Door huizen aan te sluiten op een warmtenet verlaag je de CO2-uitstoot al ten opzichte van de uitstoot van individuele CV-ketels, zelfs als de bron nog niet 100% duurzaam is. En het mooie van een warmtenet is dat je het hele warmtenet en alle aangesloten woningen in één keer verduurzaamt door de bron(nen) te verduurzamen. Voor al onze netten zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen. De ene keer maken we daarbij grotere stappen dan de andere keer. Biomassacentrales zien we bijvoorbeeld als een uitstekende tussenoplossing. Geothermie lijkt een oplossing die ook op lange termijn inzetbaar is. En denk ook aan de ontwikkeling van aquathermie. Innovatie is daarbij natuurlijk het sleutelwoord. De branche waarin wij werken, staat volop in de belangstelling en is enorm in ontwikkeling. En dat is gaaf! Door samen met gemeenten en andere partijen vol in te zetten op duurzaamheid, werken we niet alleen aan een duurzame toekomst voor Nederland, maar ook voor Ennatuurlijk!”

warmteleiding.jpg

De beste keus

“Met onze warmtenetten zijn we een lokale monopolist. Onze klanten hebben vooralsnog geen keuzevrijheid uit bronnen of leveranciers. Hun keuzevrijheid betreft nu enkel een keuze tussen ons warmtenet of een alternatieve voorziening met bijvoorbeeld een warmtepomp. Ons doel is om onze klanten zo tevreden te maken dat ze voor aansluiting op ons warmtenet (blijven) kiezen, maar ook dat áls ze zouden kunnen kiezen uit meer leveranciers of bronnen, ze meteen voor ons aanbod zouden gaan. Het leveren van de beste service aan onze klanten is voor ons een speerpunt. Maar ook betaalbaarheid is essentieel. Pas als we warmtenetten betaalbaar kunnen houden blijft het voor woningeigenaren aantrekkelijk om aan te sluiten. Het Klimaatakkoord onderkent die noodzaak. Aan de uitvoering van een aanvaardbare oplossing hiervoor wordt de komende maanden hard gewerkt.”